Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1988 r. International Trophy for Quality

Zostaliśmy dostrzeżeni na świecie i otrzymaliśmy Międzynarodową Nagrodę Jakości za nasze produkty