Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

Powołanie Prezesa Zbigniewa Borkowskiego do Rady Konsultacyjnej

Pan Zbigniew Borkowski Prezes Zarządu naszej firmy, został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej


pgwe