Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

List Gratulacyjny od Dyrektora IMP PAN

kicinski