Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

2003 r. Laur Ciepłownictwa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

W 2003 roku zostaliśmy uznani za najlepszą firmę współpracujacą z sektorem ciepłowniczym i nagrodzeni

"Laurem"  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jesteśmy pierwszą nagrodzoną firmą w Polsce. Kto po nas?