Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

1997 r. 99 pozycja w rankingu firm. Prasa Bałtycka

Rok 1997, Prasa Bałtycka - wydawca Dziennika Bałtyckiego i Wieczoru Wybrzeża - uznała Infracorr za jedną ze 100 najlepszych i największych firm na Pomorzu. 

1997 r. "EKOMILITARIS" Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych

Dyplom uznania za aktywny udział oraz prezentacja naszych możliwości techniczno - wykonawczych, użytecznych w budownictwie i eksploatacji Kompleksów Wojskowych, na Międzynarowej Konfarencji naukowo - technicznej pt. Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów Wojskowych "Ekomilitaris", zostal nam wręczony przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON. Zakopane 1997

1990 r. Dyplom uznania. Krajowa Rada Energetyki Cieplnej

Podziękowania za uczestnictwo w Krajowej Radzie Energetyki Cieplnej wręczył nam jej Przewodniczący Pan Tomasz Kuplicki, otrzymaliśmy okolicznościowy dyplom.

1997 r. Złoty Termometr dla najlepszych

Otrzymaliśmy "Złoty Termometr dla Najlepszych" - prestiżową nagrodę za zestaw do uzdatniania wody na Warszawskich Targach THERM' 97 w kategorii technika sanitarna.

1990 r. List z podziękowaniem od Prezydenta RP

Za pomoc w finansowaniu kampanii prezydenckiej otrzymaliśmy list z podziękowaniem od Prezydenta L. Wałęsy.

1995 r. Teraz Polska

Infracorr został nominatem V Edycji Konkursu "Teraz Polska" za zestaw do magnetycznego uzdatniania wody.

1989 r. International Award for the Best Trade Name

Infracorr staje się międzynarodową marką, dostrzeganą przez rynki zagraniczne.

1994 r. Złoty Instalator

"Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji"
oraz "Redakcja Polskiego Instalatora"
nadały naszej firmie tytuł "Złotego Instalatora" dla najlepszych w 1994r.

Jak "Oskar filmowy", tak w naszej branży wygląda okolicznościowa statuetka.

1989 r. Dopuszczenie Lloyds Register

Lloyds Register dopuscił nasze magnetyzery do stosowania na statkach.

1994 r. Dyplom. II Międzynarodowe Seminarium i Wystawa w Gdyni

W 1994 roku w Gdyni otrzymalismy Dyplom uznania. Przyznany on nam został przez Prezydenta Miasta Gdynii na II Miedzynarodowym Seminarium i Wystawie "Nowoczesność w Polskim Ciepłownictwie".

1989 r. International America Award

Wyróżnienie rynku amerykańskiego za sprzedaż naszych produktów w Stanach Zjednoczonych.

1995 r .Podziękowanie. Krajowa Rada Energetyki Cieplnej

1994 Za uczestnictwo w Krajowej Radzie Energetyki Cieplnej oraz pracę na rzecz branży Ciepłowniczej w Polsce, otrzymaliśmy dyplom i podziekowania, złożył nam je jej Przewodniczący Pan Stefan Serbista.

1988 r. Uznanie za JIW

Urząd Postępu Naukowo Technicznegi i Wdrożeń uznał, że nasza działalność jest innowacyjna i wdrożeniowa i wpisał nas do rejestru jednostek innowacyjno wdrożeniowych pod numerem 191-292/1988.

1994 r. Promocja do konkursu "Teraz Polska"

Na Miedzynarodowych Targach Ciepłowniczych   w Gdyni przyznano Infracorr -owi promocję do konkursu " Teraz Polska"

1988 r. "Kooperacja '88"

W październiku 1988 roku na "Międzynarodowych Targach Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła" prezentacja oferty kooperacyjnej zorganizowana przez naszą firmę została wyróżniona i nagrodzona Dyplomem "Kooperacja '88" za dobrze zorganizowaną kooperację w produkcji i handlu.

1993 r. Laureat Targów Nowoczesność w Ciepłownictwie

Zostaliśmy Laureatem Targów "Nowoczesność w Ciepłownictwie" w Gdyni i otrzymaliśmy z rąk Pani Prezydent miasta Gdyni Franciszki Cegielskiej piękny obraz marynistyczny Mariana Mokwy.

1988 r. International Trophy for Quality

Zostaliśmy dostrzeżeni na świecie i otrzymaliśmy Międzynarodową Nagrodę Jakości za nasze produkty

1990 r. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Podczas "62 Miedzynarodowych Targów Poznańskich 1990r."
otrzymaliśmy "Złoty Medal" w uznaniu dla produkowanego przez nas zestawu do magnetycznego uzdatniania i oczyszczania wody. Razem z Volvo i Lego.

1986 r. Wyróżnienie Ministerstwa Finansów

Otrzymaliśmy jako wyróżniajaca się firma w CZSB prawo do stosowania cen umownych, powiększonych o narzut zysku zawierający część efektów ekonomicznych powstałych u odbiorców.