Informacja ogólna

2001 Podsumowanie

Skutecznie realizujemy program hibernacji firmy.

Programy termomodernizacyjne w przedsiębiorstwach ciepłowniczych prowadzone z kredytów Banku Światowego, PHARE, NFOŚ i innych zewnętrznych źródeł finansowych kończą się. Społeczeństwo biednieje. Wiele firm bankrutuje. Na rynku ciepłowniczym dogorywają firmy wykonawcze i handlowe wyczerpane walką o przeżycie. Wielcy producenci zagraniczni i krajowi redukują swoje placówki terenowe.

W tym złym roku modernizujemy system ciepłowniczy w Lubaniu, kontynuujemy prace w Kościerzynie i Redzie.

Kończymy wielką inwestycję ciepłowniczą w Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej w Siemirowicach.

Wydajemy pierwszy na świecie katalog rur preizolowanych w internecie i na CD-rom.

Współorganizujemy i sponsorujemy Międzynarodowy Kongres Ciepłowników "Unichal" w Gdańsku.

Bierzemy udział w 150 przetargach publicznych uzyskując 20% efektywności.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Bo cóż pozostało.