Nasze realizacje

WFOŚiGW Gdańsk wizualizacja efektywności energetycznej

Czytaj więcej: WFOŚiGW Gdańsk wizualizacja...

W październiku 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uruchomiliśmy multimedialne stanowisko, na którym prezentowane są bieżące dane związane z zapotrzebowaniem budynku na energię elektryczną oraz produkcją energii elektrycznej z własnego źródła.

Czytaj więcej: WFOŚiGW Gdańsk wizualizacja...

Inowrocław przebudowa komory K-29/1

Na zlecenie  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. wykonaliśmy przebudowę komory ciepłowniczej K-29/1 w Inowrocławiu.

Czytaj więcej: Inowrocław przebudowa komory K-29/1

Malbork budowa sieci i przyłączy

W lipcu 2019 r. zakończyliśmy budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej przy ul.  Stare  Miasto  oraz  ul.  Targowej  w  Malborku.

Czytaj więcej: Malbork budowa sieci i przyłączy

Lębork przebudowa sieci w ul. 1 Maja i Armii Krajowej

W dniu 09 sierpnia  2019 r., w ramach zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku zakończyliśmy przebudowę osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku.

Czytaj więcej: Lębork przebudowa sieci w ul. 1...

Grudziądz O.M. Strzemięcin – sieci i węzły

W czerwcu 2019 r. przekroczyliśmy półmetek realizacji część II inwestycji polegającej na budowie 1,5 km wysokoparametrowej osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz przebudowie zasilania centralnego ogrzewania z węzłów grupowych na 27 węzłów indywidualnych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu.

Czytaj więcej: Grudziądz O.M. Strzemięcin –...

Modelowanie węzłów cieplnych w "3D"

Podczas projektowania i wykonywania węzłów ciepłowniczych zdarzają się przypadki, gdy zbyt małe wymiary pomieszczenia, w którym stanąć ma węzeł nastręczają poważnych problemów konstrukcyjnych. Odpowiedni dostęp do wszystkich urządzeń, zapewniający wysoki komfort eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych gabarytów węzła to problem który trzeba rozwiązać za pomocą właściwych narzędzi. Takim narzędziem jest komputerowe projektowanie 3D, które firma Infracorr wykorzystuje z powodzeniem przy projektowaniu szerokiej gamy instalacji grzewczych.

Czytaj więcej: Modelowanie węzłów cieplnych w...

Kościerzyna projekt komory

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. wykonaliśmy projekt technologiczny komory ciepłowniczej wraz z urządzeniami podnoszącymi ciśnienie zasilania sieci.

Czytaj więcej: Kościerzyna projekt komory

Gdynia Port Wojenny

W I kwartale 2018 roku zrealizowaliśmy kontrakt na wykonanie i montaż 7 węzłów ciepłowniczych jedno i dwufunkcyjnych o mocach od 47 do 237 kW dla budynków w porcie Marynarki Wojennej w Gdyni.

Czytaj więcej: Gdynia Port Wojenny

Rozbudowa sieci w Karuzach w 2019 r.

W marcu 2019 r Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach podpisał z nami umowę na rozbudowę sieci ciepłowniczej do Osiedla XX-lecia II RP.

Czytaj więcej: Rozbudowa sieci w Karuzach w...

2014r. Roboty infrastrukturalne

Realizowano sprzedaż produkcji budowlano-montażowej takiej jak, budowa sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych, budowę węzłów ciepłowniczych, wykonywanie usług zarządzania mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej i usług telemetrii i automatyki systemów i instalacji ciepławniczych.
Największymi realizacjami była budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych m.in w Malborku, Lęborku i Pruszczu Gdańskim, oraz realizacja prac infrastrukturalnych związanych z modernizacją magistrali kolejowej Gdynia -Warszawa w obrębie LCS Malbork.

Audyt energetyczny szpitala

Wykonaliśmy audyt energetyczny Szpitala Miejskiego w Sztumie.

2014r. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Porcie Wojennym w Gdyni

Zadaniem dwuletnim była  modernizacja systemu grzewczego w Porcie Wojennym w Gdyni do którego dostarczyliśmy węzły cieplne, automatykę oraz serwer do zarządzania systemem grzewczym Portu. Zaprojektowaliśmy wiele sieci ciepłowniczych i węzłów podnosząc kompetencję w tym zakresie, zwłaszcza poprzez projektowanie węzłów w technologii 3D. Dostarczyliśmy 98 wezłów cieplnych różnej mocy dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych i developerów.

2013r. sieci ciepłownicze i systemy telemetryczne

Wyprodukowaliśmy węzły cieplne różnych mocy dla m.in. PEC EMPEC Ustka,  DRMG, SM VII Dwór, ECO Malbork, Koksik Reda, MPEC Koszalin. Przeprowadziliśmy modernizację instalacji z wymianą węzłów cieplnych w obiektach Poczty Polskiej w Gdyni. Przeprowadziliśmy rozbudowę kotłowni gazowej w SM VII Dwór i kontynuowaliśmy budowę elementów „smart grid” dla obiektów spółdzielni. Rozbudowywaliśmy system telemetryczny dla Unicom w Gdańsku. Zrealizowaliśmy inwestycję  typu „ zaprojektuj-wybuduj” dla ZEC Tczew. Wykonaliśmy aplikacje sterujące systemem zarządzania energią w Szpitalu w Jaworznie. Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy system telemetryczne dla KOSECO Kościerzyna.

Projekt sieci ciepłowniczej

W zakresie projektowania, poza mniejszymi opracowaniami, wykonaliśmy projekt wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji dotyczący budowy sieci ciepłowniczej o długości ponad 1,5 km w Skarszewach. Projekt obejmował również wymianę 25 szt. węzłów ciepłowniczych.

2016 r. Kontrakty z Przedsiębiorstwami Energetyki Cieplnej

Zrealizowaliśmy w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycje polegające na budowie sieci wraz z przyłączami ciepłowniczymi dla KPEC w Bydgoszczy oraz SPEC-PEC w Kartuzach. W Malborku, Potęgowie, Lęborku, Pruszczu Gdańskim i innych miejscowości wykonaliśmy sieci wraz z przyłączami ciepłowniczymi.

 

Pilotażowa instalacja kogeneratora IMK

Zamontowaliśmy nasz kogenerator w budynku WFOŚiGW w Gdańsku i przygotowaliśmy dwie jednostki do montażu w biogazowniach w Bolesławowie i Przywidzu.

Czytaj więcej: Pilotażowa instalacja...

Dostawy węzłów ciepłowniczych do Ustki w 2018 r.

W ramach wieloletniej współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce w przeciągu 2018 r dostarczyliśmy do Ustki 11 szt. węzłów ciepłowniczych, w tym 2 szt. dwufunkcyjnych i 9 szt. jednofunkcyjnych, o mocy cieplnej od 30 do 100 kilowatów.

Czytaj więcej: Dostawy węzłów ciepłowniczych do...

Grudziądz O.M. Kopernika – sieci i węzły

W okresie luty – październik 2018 r w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” zrealizowaliśmy zadanie polegające na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz modernizacji indywidualnych węzłów cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowie w ich miejsce węzłów indywidualnych na osiedlu mieszkaniowym Kopernika w Grudziądzu.

Czytaj więcej: Grudziądz O.M. Kopernika – sieci...

System Ciepłowniczy dla Potęgowa

W wyniku wyboru naszej oferty w trakcie postępowania Nr ZP.271.15.2017 w listopadzie 2017 oraz w marcu 1018 roku podpisaliśmy z Gminą Potęgowo oraz Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. umowy i rozpoczęliśmy  budowę systemu ciepłowniczego w Gminie Potęgowo.

Czytaj więcej: System Ciepłowniczy dla Potęgowa

Sopot ESCO 2016-2018 Doradztwo

W ramach umowy podpisanej w dniu 05.09.2016 r. z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu w połowie 2018 r. zakończyliśmy usługę kompleksowego doradztwa technicznego w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia w formule PPP (ESCO) polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie.

Czytaj więcej: Sopot ESCO 2016-2018 Doradztwo

Reda Podgórna

W pierwszej połowie 2018 r. na zlecenie Urzędu Miasta Redy wykonaliśmy roboty budowlane polegające na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z rur preizolowanych w ul. Podgórnej w Redzie.

Czytaj więcej: Reda Podgórna

Grudziądz węzły i przyłącza 2017

W wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz budowę przyłączy i węzłów cieplnych w 2017 r. dla OPEC SYSTEM Sp. z o.o. zostaliśmy wybrani do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego.

Czytaj więcej: Grudziądz węzły i przyłącza 2017

Większe dostawy armatury ciepłowniczej w 2017r

Prowadziliśmy sprzedaż hurtową i kompletację dostaw armatury ciepłowniczej w tym poprzez sklep internetowy. Po raz drugi podpisaliśmy trzyletnią umowę ramową z Grupą Veolia na dostawę armatury, tym razem na dostawę zaworów kulowych wysokoparametrowych o średnicy do DN500.

Czytaj więcej: Większe dostawy armatury...

Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

Podpisaliśmy  umowy na realizację w latach 2018 - 2020 zadania pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. Część I,II i III” polegającego na wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych i przyłączy wraz z węzłami ciepłowniczymi. (więcej tutaj)

Budowa wyspy energetycznej w Potęgowie

Zawarliśmy  umowę na realizację w latach 2017 - 2020 zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” oraz rozbudowę układu wyprowadzenia mocy cieplnej z biogazowni w „Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych” w Darżynie. więcej tutaj

Prace dla lotnictwa

Zakończyliśmy kontrakt z 2016 r w Bazie Lotniczej JW. w Latkowie na budowę dolnych źródeł energii dla pomp ciepła. Wykonaliśmy ponad 2 km sieci ciepłowniczej na terenie Jednostki Wojskowej w Latkowie wraz z instalacją dolnych źródeł ciepła do pomp ciepła  w tym 46 szt. odwiertów o głębokości 100 m każdy.

Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne

Zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne”.

Czytaj więcej: Energetyka obywatelska – systemy...

Kompletacja dostaw do Świątyni Opatrzności Bożej

Infracorr dostarcza pompy oraz armaturę do budowanej w warszawskiej dzielnicy Wilanów Świątyni Opatrzności Bożej.

Czytaj więcej: Kompletacja dostaw do Świątyni...

Dostawy na budowę CH "Forum Radunia"

Dostarczyliśmy armaturę oraz zawory DN 400 i DN 200 firmy BROEN do przyłącza ciepłowniczego dla CH "Forum Radunia"

Grudziądz projekty i dostawa 36 szt. węzłów cieplnych w 2015 r.

W okresie lipiec – listopad 2015 r., na zlecenie OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i dostarczyliśmy do Grudziądza  36 szt. węzłów cieplnych. Były to węzły jedno, dwu i trójfunkcyjne w zakresie mocy od 85 do 349 kW. Dostarczone węzły zostały przez nas podłączone do sieci  ciepłowniczej oraz do instalacji wewnętrznych c.o. i c.u.w.  

Podłączamy Nowy Dworzec w Sopocie

Na zlecenie GPEC Sp. z o.o. wykonujemy przyłącze ciepłownicze do Nowego Dworca Kolejowego i Hotelu Rezydent w Sopocie.Czytaj więcej: Podłączamy Nowy Dworzec w Sopocie

Czytaj więcej: Podłączamy Nowy Dworzec w Sopocie

Wykonanie sieci i przyłączy w Malborku 2014

W 2014 roku na zlecenie ECO Malbork zrealizowaliśmy zadanie polegające na przebudowie  sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wzdłuż ulic Kotarbińskiego i Jasna w Malborku.

Czytaj więcej: Wykonanie sieci i przyłączy w...

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w Lęborku 2013

Dla MPEC Lębork, na początku lipca wykonaliśmy zadanie polegające na budowie dwóch wysoko- parametrowych przyłączy ciepłowniczych do budynku zamieszkania zbiorowego i budynku jednorodzinnego znajdujących się przy ulicy Poznańskiej, oraz przebudowę przyłącza ciepłowniczego przy ulicy Malczewskiego.

Czytaj więcej: Wykonanie przyłącza...

Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku 2013

W 2013 roku zrealizowaliśmy szereg działań inwestycyjnych dla ECO Malbork. Wszystkie wykonane zadania były przewidziane jako całość prac „pod klucz”, włącznie z wszelkimi pracami budowlanymi i odtworzeniowymi w obszarze związanym technicznie i funkcjonalnie z budową. Wartość wszystkich robót wraz z materiałami preizolowanymi wyniosła pond pół miliona złotych.

Czytaj więcej: Wykonanie sieci i przyłączy...

Prace z branży sanitarnej w ramach modernizacji linii kolejowej z Gdyni do Warszawy

W roku  2013 realizowaliśmy na rzecz Generalnego Wykonawcy Trakcja PRKiI roboty w branży sanitarnej w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach projektu POIiŚ 7.1 -1.3”. Inwestorem przedsięwzięcia jest PKP PLK S.A. 

Czytaj więcej: Prace z branży sanitarnej w...

TTK Komplect Kaliningrad

Od 2008 roku jesteśmy dostawcą magnetyzerów wykorzystywanych w budowanych przez TTK Komplect węzłach cieplnych oraz do zabezpieczania rurociągów na statkach budowanych w Rosji. W 2014 roku wyeksportowaliśmy 100 szt. magnetyzerów Typ MI naszej produkcji do modernizacji systemu ciepłowniczego w Kaliningradzie . Kontrakt realizowany przez TTK Komplect. Dostarczyliśmy im również urządzenia do wykonywania instalacji grzewczych w technologii AQUATERM.

 

Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzła grupowego W-1 w Lęborku – Etap III 2012

Dla MPEC Lębork w 2012 roku zrealizowaliśmy duże przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego W-1 w Lęborku. Realizacja zadania trwająca ponad pięć miesięcy była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Przebudowa miejskiej sieci...

Węzły cieplne typu Infracorr

W 2011 r, zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy 98 szt. węzłów cieplnych kompaktowych o mocach od 50kW do10 MW, jedno, dwu i wielofunkcyjnych. W większości przypadków dostarczaliśmy węzły wraz z usługą montażu na obiekcie i uruchomieniem. W naszych rozwiązaniach preferujemy stosowanie wysokosprawnych wymienników firm: APV, Alfa Laval, Secespol, pompy Wilo, automatykę opartą na rozwiązaniach: Schneider Electric, Danfoss, Siemens, oraz armaturę: Broen, Zetkama, Belimo, SYR, naczynia Reflex. Naszymi klientami były: przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, deweloperzy, jednostki samorządowe, przemysł i  indywidualni klienci. Wykonano kilkadziesiąt modernizacji istniejących węzłów cieplnych i kotłowni.

Dostawy materiałow preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych

W 2011 r zrealizowawszy wiele dostaw materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w technologii LOGSTOR m.in dla Gdańska, Malborka, Koszalina, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego, Redy, Barcina, Jednostki Wojskowej pod Warszawą. Odbiorcą były przedsiębiorstwa ciepłownicze i firmy wykonawcze. Wielu klientów preferowało rury podwójne typu TWIN Pipe, które wypierają tradycyjne systemy pojedynczych rur. W ramach dostaw  również  adaptowaliśmy projekty budowlane  do systemu Logstor i TWIN - Pipe  i udzielaliśmy wsparcia technologicznego wykonawcom.

Węzeł cieplny i przyłącze dla lodowiska w Malborku

Zastąpiono kosztowne ogrzewanie i przegotowanie przy ciepłej wody przy pomocy grzejników i grzałek elektrycznych węzłem ciepłowniczym zasilanym z msc.  ECO Malbork.W tym celu zaprojektowano i wykonano przyłącze ciepłownicze, oraz dwu funkcyjny węzeł cieplny oraz instalacje wewnętrzne. Realizacja typu " Zaprojektuj - Wybuduj".

Węzeł ciepłowniczy w Cukrowni Malbork

Dla Cukrowni Malbork wykonaliśmy węzeł ciepłowniczy wraz z fragmentami sieci wewnętrznych preizolowanych i regulacją instalacji co. w budynkach. Zadanie było udzielone w trybie "Zaprojektuj- Wybuduj". Wykonany węzeł ciepłowniczy ma dwa alternatywne źródła ciepła. W czasie kampanii ciepłowniczej ciepło dostarczane jest z układu technologicznego cukrowni poprzez wymiennik o mocy 10 MW, a po kampanii z sieci ciepłowniczej ECO Malbork.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Kościerzynie

Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne "pod klucz" dla KOSPEC Kościerzyna polegające na budowie nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicach od Dn 32 do Dn 150. Roboty były wykonywane jako towarzyszące programowi przebudowy i modernizacji dróg osiedlowych przez Urząd Miasta. Była to bardzo trudna budowa, ponieważ układaliśmy ciepłociągi po położeniu kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągów a przed położeniem nawierzchni drogowej. Prace wykonywano systemem potokowym, przy współpracy z wszystkimi podwykonawcami robót sieciowych i napiętym harmonogramie.
Inwestycja było dofinansowywana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wartość robót wraz z materiałami preizolowanymi  w Kościerzynie wynosiła ponad 2 mln zł. Dodatkowo wykonaliśmy fragment nowej sieci preizolowanej metodą przewiertu sterowanego pod drogą krajową w centrum Kościerzyny.

Dostawa i montaż 21 systemów telemetrycznych

Dla 21 obiektów szkolnych w Gdańsku, dostarczyliśmy systemy telemetryczne wraz z ich montażem, wdrożeniem i uruchomieniem oraz przeprowadziliśmy modernizację węzłów cieplnych. Tym samym liczba obiektów w Gdańsku, w których zarządzamy mediami energetycznymi i wodą wzrosła do 54.

Zaprojektuj-Wybuduj. RPO Woj. Pomorskiego. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Prabutach

Dla ECO Malbork dokonaliśmy modernizacji systemu ciepłowniczego w miejscowości Prabuty. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z RPO i była pierwszą typu "zaprojektuj-wybuduj". Polegała zaprojektowaniu przedsięwzięcia, uzyskaniu pozwolenia na budowę, wymianie sieci ciepłowniczej wysoko-parametrowej na preizolowaną Twin - Logstor, dokonaniu zmian w kotłowni oraz na zamontowaniu 30 węzłów nowej generacji i położeniu linii telemetrycznej wzdłuż ciepłociągu.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgierzu

Zrealizowaliśmy dla Promaru modernizację systemu ciepłowniczego w Zgierzu w Jednostce Wojskowej. Modernizacja polegała na wymianie sieci ciepłowniczej, zamianie węzłów cieplnych na kompaktowe, temomodernizację instalacji co i cwg. 

Dostawy do See Towers na Stadion Narodowy i Baltic Arena

Zrealizowaliśmy dostawy produkowanych przez nas  filtrów IFM i odmulaczy IOW/M dla "See Towers" w Gdyni i dla nowego obiektów Stadionu Narodowego w Warszawie. Natomiast stadion i murawa "Baltic Arena" ogrzewane są poprzez rury preizolowane Logstor dostarczane przez naszą firmę.

 Czytaj więcej: Dostawy do See Towers na Stadion... Czytaj więcej: Dostawy do See Towers na Stadion...
   

 

 

 

Dostawa zaworów SYR dla MPEC Białystok

Dostawa zaworów SYR dla MPEC Białystok za kwotę 49 tys. zł

Dostawa armatury odcinającej

Dostawa armatury odcinającej i zabezpieczającej w latach 2008-2009 dla MPEC Kraków za kwotę 150 tys zł.

Zdalne zarządzanie mediami energetycznymi i wodą w Gdańsku

Zarządzamy mediami energetycznymi i wodą w 28 szkołach w Gdańsku, poprzez system telemetrii (patrz zakładka na stronie głównej serwisu). Umożliwiajac racjonalne wykorzystanie energii i wody.

Uczniowie oszczędzają energię w szkole

W Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku przy ul. Hallera 16/18, Infracorr przy współpracy z GPEC uruchomił węzeł cieplny zasilający szkołę. Węzeł będzie jednocześnie pracownią szkolną, w której uczniowie będą zapoznawani z techniką ciepłowniczą oraz technologią zdalnego zarządzania mediami energetycznymi i wodą przez Internet. Zajęcia prowadzi Pani profesor Olga Guk.

Budowa przyłączy ciepłowniczych dla ECO Malbork

W 2009 r wykonaliśmy dla ECO Malbork sieci ciepłownicze wysoko parametrowe różnych średnic o łącznej dł. 1820m.

Węzły cieplne w budynkach użytecznosci publicznej

W 2010r dla Miasta Gdańska wykonaliśmy modernizację 21 węzłów cieplnych.zamieniając stare na nowoczesne kompaktowe. Inwestycja obejmowała wykonanie pod "klucz" tz. projekty, wycięcie starych instalacji, modernizację pomieszczeń, wbudowanie węzła kompaktowego, uruchomienie.

Projekty innowacyjne realizowane w Infracorr

Centrum Nowych Technologii

Czytaj więcej: Projekty innowacyjne realizowane...

Dostawa zaworów bezpieczeństwa SYR dla MPEC Kraków

Dostawa zaworów bezpieczeństwa SYR i zaworów kulowych za ca 220 tys zł dla MPEC Kraków.

Projekty budowlane sieci ciepłowniczych z pozwoleniem na budowę

Łączna wartość projektów wykonawczych na budowę sieci ciepłowniczych wraz z pozwoleniem na budowę dla Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wynosiła 289 tys. zł.

Dostawa zaworów i automatyki dla EPEC - Elbląg

Dostawa zaworów i automatyki dla EPEC - Elbląg, w tym części serwisowe na łączna kwotę 179 000 zł.

TwinPpe w ogrodach

Osiedle Rybińskiego w Gdyni zbudowano ponad trzydzieści lat temu. Są to pięknie utrzymane domki jednorodzinne, z wypielęgnowanymi ogrodami pełnymi unikalnej roślinności, krzewów i drzew nieraz przywiezionych z odległych miejsc na ziemi, bo mieszkają tu rodziny marynarzy.

 

Czytaj więcej: TwinPpe w ogrodach

Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej dla MPC-K "Koksik" w Redzie

Wykonaliśmy dokumentacje projektową na modernizację sieci ciepłowniczej w Redzie , łączna długość projektowanych rurociągów ok  5 km na rurach TwinPipe

Dostawa przepustnic Adams

Dostawa przepustnic Adams dla firmy BMB Santech o wartosci 155 tys zł.

Przyłącze do basenu pływackiego w Kościerzynie

Tylko miesiąc trwała budowa przyłącza ciepłowniczego do basenu pływackiego w Kościerzynie. Dokonaliśmy adaptacji projektu z rur podwójnych na TwinPipe: DN 150, DN 125, DN 100 wraz z przyłączami. Sieć ciepłownicza miała długość 1100 m, inwestycję wykonano z udziałem pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej "KOSPEC", którzy w warunkach rzeczywistych przęśli szkolenie mufowania i montażu rur Twin, tak aby w przyszłości w siłach własnych przedsiębiorstwa móc samemu wykonywać podobne inwestycje.

Twin PIPE najdłuższa sieć ciepłownicza

Na zlecenie GPEC zaprojektowaliśmy najdłuższą sieć ciepłowniczą na rurach TwinPipe o średnicy DN 150 długości 3,5 km łączącą kotłownie kogeneracyjną Matarnia z Osiedlem Kokoszki w Gdańsku.

Czytaj więcej: Twin PIPE najdłuższa sieć...

Dostawy zaworów kulowych odcinających do APV

Dostawy zaworów kulowych odcinających do APV za kwotę 90 tys. zł

Dostawa 100 szt. zaworów dla SPEC

Dostawa 100 szt. zaworów bezpieczeństwa dla SPEC.

Dostawy wyrobów Infracorr do APV

Dla firmy APV zrealizowaliśmy dostawy wyrobów Infracorr: magnetyzery MI, filtry IFM oraz odmulacze siatkowo - inercyjne IOW za kwotę 98 tys zł.

Szkolenie Logstor w naszej firmie

W dniu 17.11.2008r. w siedzibie firmy odbyło się szkolenie na temat sieci preizolowanych w zakresie:

  • nowego katalogu Logstor i nomenklatury Logstor;
  • system kompensacji;
  • systemy alarmowe;
  • normy, badanie jakościowe;
  • przykłady i zagadnienia praktyczne;
  • specyfikacje;
  • porównanie producentów.

Szkolenie poprowadził Pan Ireneusz Iwko – uznany autorytet w dziedzinie rur preizolowanych.

Czytaj więcej: Szkolenie Logstor w naszej firmie

21 węzłów kompaktowych dla GPEC

W 2008 roku wykonaliśmy 21 węzłów kompaktowych dla GPEC, wraz z montażem i robotami budowlanymi za kwotę 815.496 zł o mocach 140-325 kW.

Dostawa pomp Wilo do PEC Kwidzyn

Dostawa pomp Wilo do PEC Kwidzyn na kwotę 39 tys. zł.

Gotycki węzeł cieplny

Grupowy podziemny węzeł cieplny wraz siecią ciepłowniczą o dł 358 m był przedmiotem realizacji inwestycji w Śródmieściu Malborka dla ECO Malbork. Inwestycję wykonaliśmy jako Konsorcjum firmą "Dysarz". Najciekawszym rozwiązaniem był węzeł grupowy podziemny, którego cześć naziemna nawiązywał do architektury gotyckiego zamku w Malborku. Ciekawe rozwiązanie.

Wymiana sieci ciepłowniczej dla Spółdzielni Mieszkaniowej

Dla Spółdzielni Mieszkaniowe VII Dwór w Gdańsku przebudowaliśmy sieć ciepłowniczą i przyłącza do budynków zastępując tradycyjną ułożoną w kanałach i będąca w fatalnym stanie technicznym na na preizolowaną o dł. łącznej 600m.

5 węzłów cieplnych dla ECO Malbork

5 węzłów cieplnych dla ECO Malbork, za kwotę 190 ty. zł.

Dostawa armatury Adams dla EC Wybrzeże

Dostawa armatury Adams dla EC Wybrzeże za kwotę 58 tys zł.

Dostawy inwestorskie do FAMOS w Starogardzie Gd.

Dostawy inwestorskie do FAMOS w Starogardzie Gdańskim urządzeń do budowy węzła cieplnego.

Dostawy zaworów bezpieczeństwa SYR

Dostawy zaworów bezpieczeństwa SYR i zaworów kulowych dla firmy TAPI za kwotę 84 tys zł.

Dostawa armatury Adams dla SPEC Warszawa za 1.92 mln zł

Dostawa armatury Adams dla SPEC Warszawa za kwotę 1.92 mln zł.

TwinPipe rury preizolowane nowej generacji

System rur TwinPipe skutecznym sposobem na:

  • zmniejszenie kosztów eksploatacji
  • obniżenie kosztów inwestycji
  • zwiększenie niezawodności

Zrealizowaliśmy dwie inwestycje w oparciu o system TwinPipe dla Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku, projekt ul. Kręta wykonawca firma Saturn oraz dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Koksik” w Redzie, wykonawca BMB Santech.

Czytaj więcej: TwinPipe rury preizolowane nowej...

23 szt. węzłów kompaktowych 2 i 3 funkcyjnych

W 2007 r. wykonaliśmy 23 szt węzłów kompaktowych 2 i 3 funkcyjnych o mocach 90-580 kW za kwotę 1.054.379 zł dla GPEC.

Rury Logstor w Sopocie

Czytaj więcej: Rury Logstor w SopociePerła Bałtyku zmienia swoje oblicze, będzie jeszcze piękniejsza. Sopot realizuje ambitny plan przebudowy miasta w okolicach grand Hotelu i Mola. Powstanie nowoczesne centrum uzdrowiskwe z domem zdrojowym, podziemnymi garażami i hotelem, będzie zbudowany tunel pod  "Monciakiem". Nowe centrum będzie zasilane siecią ciepłowniczą GPEC prowadzoną z Gdańska. Inwestycje zrealizowało konsorcjum Infracorr, ZUC, Saturn na rurach preizolowanych LOGSTOR>

Dostawa rur preizolowanych dla GPEC

Inwestycja polegała na podłączeniu Sopotu do m.s.c. Gdańska w związku z budową przy Molo Centrum Haffnera. Wartość dostarczonych elementów preizolowanych do budowy sieci wyniosła 1 861 040 zł

Szkolenie TAC w Infracorr

W siedzibie Infracorr przy ul. Chrobrego 8 odbyło się  jednodniowe szkolenie z zakresu podstaw dotyczących doboru, eksploatacji, serwisowania i programowania sterowników swobodnie programowalnych Xenta produkcji TAC.

Czytaj więcej: Szkolenie TAC w Infracorr

Dostawy dla UK Trzebinia

Dostawy dla przedsiębiorstwa Usługi Komunalne Trzebinia urządzeń i automatyki za kwotę 164 tys. zł.

Domy Pasywne Energetycznie - Projekt Unijny

W kwietniu zakończyliśmy projekt "Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego w naszyn regionie" którego celem był transfer wiedzy na temat energooszczędnej, ekologicznej, nowoczesnej technologii budynku pasywnego. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Szkolenia prowadził Pan Gunter Schlagowski. Przeszkoliliśmy kilkaset osób z naszego województwa. Odbyły się dwie wielkie konferencje: jedna dla studentów i pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w której uczestniczył twórca budownictwa pasywnego w Niemczech dr.Feisst, druga dla mieszkańców Pomorza w której wzięło udział ok 300 osób , odbyła sie również specjalna Konferenncja dla w Koscierzynie dla mieszkańców tego miasta. Więcej o domach pasywnych na specjalnym potralu internetowym naszej firmy www.budynek-pasywny.pl

Dostawy pomp Wilo dla MPCK Koksik Reda

Dostawy pomp Wilo dla MPCK Koksik Reda kwota transakcji 78 tys. zł.

Dostawy dla TAPI

Dostawy armatury ciepłowniczej dla TAPI wynosiły 57 tys zł.

Telemetria

Ruszył Dział Telemetrii mamy pierwsze 20 obiektów pod kontrolą telemetryczną.

Budowa 98 kompaktowych węzłów cieplnych

2006 rok był rekordowym. Wyprodukowaliśmy 98 węzłów cieplnych nowej generacji jedno 2 i 3 funkcyjnych.

Projekt Unijny I

Zakończyła się z sukcesem  realizacja przewidzianego na dwa lata projektu finansowanego przez Unię i budżet państwa pn. Dom pasywny szansą na rozwój budownictwa w regionie. Szerzej na stronie www.budynek-pasywny.pl

Realizacja projektu Unijnego dot. telemetrii w ciepłonictwie

Zakończyliśmy realizację programu Unijnego SPOWKP 2.3 projekt pod nazwą Wdrożenie nowoczesnego monitoringu ciepłowniczego. Obszerne informacje w dziale Telemetria.

55 szt. węzłów cieplnych 2 i 3 funkcyjnych dla GPEC

55 szt. węzłów cieplnych 2 i 3 funkcyjnych dla GPEC, za kwotę 1.686.756 zł.

Szkolenie Logstor dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych

Przeprowadzilśmy szkolenie dla służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych GPEC z zakresu budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych preizolowanych. Przedstawiono najnowsze produkty i kierunki zmian w normach europejskich. Logstor jest wzorcowym w branży producentem rur preizolownych i liderem światowym. Szkolenie prowadził Pan Ireneusz Iwko . Wzięło w nim udział 32 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali programy do projektowania sieci ciepłowniczych. Podobne szkolenia przeprowadziliśmy dla OPEC Gdaynia,  Sydkraft Słupsk i innych firm ciepłowniczych naszego regionu.

Przedsiębiorstwo multienergetyczne - forum dyskusyjne

W dniu 20 lipca 2006r. w ośrodku szkoleniowym Infracorr w Niestępowie odbyło się

Forum dyskusyjne „Przedsiębiorstwo Multienergetyczne szansą rozwoju Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej.” Byli obecni Prezesi firm ciepłowniczych naszego regionu. Forum połączone było z prezentacją wyrobów czołowych producentów dla ciepłownictwa tj Wilo, Adams, APV, Danfoss, Broen, ZETKAMA, no i oczywiście my zaprezentowaliśmy nasze wyroby: węzły, magnetyzery, filtry i odmulacze.

Czytaj więcej: Przedsiębiorstwo...

Dostawy armatury dla PEC Biała Podlaska

Dostawy armatury dla PEC Biała Podlaska za 119 tys. zł.

Dostawy zaworów Broen i przepustnic Hogfors

Dostawy zaworów Broen i przepustnic Hogfors dla MPEC Białystok za 134 tys zł.

Dostawa przepustnic Klinger

Dostawa przepustnic Klinger dla OPEC Gdynia za 61 tys zł.

Seminarium dla EPEC

 Zorganizowaiśmy seminarium dla kadry EPEC w Elblągu. Prowadzącym był dr inż. Piotr Kubski. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie z realizacji systemu na Helu

Czytaj więcej: Seminarium dla EPEC

Misja firmy Celmec

Współpracujemy od lat z firmą Celmec z Australii. Nasz partner wchodzi na rynek z nowymi produktami, są to ogrzewane parasole - absolutna nowość w skali światowej.

Gościliśmy dzisiaj dealerów Celmec-a z całej Europy.

Seminarium dla SITPNIG

Zostaliśmy zaproszeni przez Pomorska Spółkę Gazownictwa O/Gdańsk do przygotowania tematu na seminarium dla pracowników spółki, członków  stowarzyszenia SITPNIG w temacie  "Mikrokogeneracja jako element powiększania rynku gazu"

Czytaj więcej: Seminarium dla SITPNIG

Dostawa pomp obiegowych dla KOSPEC

Dostawa pomp obiegowych dla KOSPEC o wartości 30 tys euro.

Dostawa pomp Wilo dla MPEC Białystok

Dostawa pomp Wilo dla MPEC Białystok za kwotę 156 tys

Program optymalizacji gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku

Program optymalizacji gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku im M. Kopernika obejmował analizę zastosowania skojarzonych źródeł produkcji ciepła i prądu i podłączenia szpitala do m.s.c. GPEC.