Jesteś tutaj:Home»Realizacje

Nasze realizacje

Prace z branży sanitarnej w ramach modernizacji linii kolejowej z Gdyni do Warszawy

Od września 2013 roku realizujemy na rzecz Generalnego Wykonawcy Trakcja PRKiI roboty w branży sanitarnej w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach projektu POIiŚ 7.1 -1.3”. Inwestorem przedsięwzięcia jest PKP PLK S.A. 

 

Dotychczas zrealizowaliśmy na terenie Malborka przebudowę głównej magistrali ciepłowniczej DN400, należącą do ECO Malbork, o całkowitej długości 96,3mb oraz przyłącze DN65 do budynku ZGKiM o długości 59mb. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano dwa gazociągi o łącznej długości ok. 280mb w zakresie średnic od DN100 do DN160. Wykonano również przebudowę kanalizacji deszczowej - odwodnienie tunelu drogowego wzdłuż ulicy de Gaulle'a wraz z montażem przepompowni wód deszczowych o głębokości 12m. Kolejna część zadania polegała na przebudowie kanalizacji sanitarnej DN100 o długości 69,60mb oraz przebudowie wodociągów DN200 i DN400 na ulicy Parkowej w Malborku w świetle wiaduktu kolejowego. Należy podkreślić to, iż prace wykonywano systemem potokowym przy współpracy z innymi wykonawcami robót i przy napiętym harmonogramie. Wyzwaniem organizacyjnym było min. wykonanie ciepłociągu DN400 etapami w celu zachowania ciągłości dostawy ciepła dla miasta Malborka, oraz w bardzo krótkim terminie ponieważ niezbędne było zakończenie naszych prac przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Podczas prac na ulicy Parkowej niejednokrotnie musieliśmy zmagać się z dużą ilością niezinwentaryzowanych przewodów. Dotychczasowa wartość prac wynosi 2 772,749 zł