Nasze realizacje

Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu

Podpisaliśmy  umowy na realizację w latach 2018 - 2020 zadania pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu. Część I,II i III” polegającego na wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych preizolowanych i przyłączy wraz z węzłami ciepłowniczymi. (więcej tutaj)