Nasze realizacje

System Ciepłowniczy dla Potęgowa

W wyniku wyboru naszej oferty w trakcie postępowania Nr ZP.271.15.2017 w listopadzie 2017 oraz w marcu 1018 roku podpisaliśmy z Gminą Potęgowo oraz Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. umowy i rozpoczęliśmy  budowę systemu ciepłowniczego w Gminie Potęgowo.

 

W pierwszym etapie, który trwał od grudnia 2017 do końca lutego 2018r. zrealizowaliśmy dostawę, montaż i wykonanie i uruchomienie nowej instalacji wymiennikowni o mocy nominalnej (zainstalowanej) 3MW wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji na terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie. Instalacja ta pozwala na zasilanie w ciepło miejscowość Potęgowo poprzez nową magistralę ciepłowniczą oraz sieć rozdzielczą w węzłami ciepłowniczymi.

Między innymi zainstalowano 3 wymienniki płytowe 1 MW produkcji Danfoss, 2 zespoły pompowe (każdy składający się z 3 pomp i systemu sterowania) produkcji Wilo, system stabilizacji ciśnienia Reflex. Całość działa pod nadzorem systemu nadrzędnego automatyki opartego na serwerze automatyki AS Schneider Electric.

Kolejnym etapem inwestycji była budowa magistralnej sieci ciepłowniczej niezbędnej do przesyłu ciepła z biogazowni do miejscowości Potęgowo. W ramach tego zadania w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r. zbudowaliśmy sieć ciepłowniczą o średnicy DN 200 mm o łącznej długości 1 788,0mb., wraz z przejściami rurociągów ciepłociągu pod drogą krajową nr 6 i pod drogą powiatową Nr 1179G w stalowych rurach ochronnych o średnicy 457×6,3 metodą przewiertu sterowanego.

Kontynuacja prac zgodnie z harmonogramem przewidziana jest na 2019 i 2020 rok.