Nasze realizacje

Grudziądz O.M. Kopernika – sieci i węzły

W okresie luty – październik 2018 r w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” zrealizowaliśmy zadanie polegające na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz modernizacji indywidualnych węzłów cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowie w ich miejsce węzłów indywidualnych na osiedlu mieszkaniowym Kopernika w Grudziądzu.

W skład powyższego zadania wchodziło:

  1. Wykonanie, montaż i uruchomienie 49 szt. węzłów cieplnych;
  2. Kompleksowe wykonanie sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy użyciu materiałów preizolowanych w technologii LOGSTOR o łącznej długości 4 561,4 m.b. w zakresie średnic od DN 25 do DN 200;
  3. Dostawa materiałów preizolowanych niezbędnych do realizacji zadania; 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci, węzłów ciepłowniczych i robót budowlanych.

Wartość inwestycji wyniosła 8 850 906,63 zł. brutto.