Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Aktualności

System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych

Realizujemy projekt celowy współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn."System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych". Część naukowo badawczą będzie wykonywała Politechnika Gdańska i firma MB Drivs. Dla przeprowadzenia badań zostanie zbudowane Laboratorium Badawcze Odnawialnych i Skojarzonych Źródeł Energii w naszej fabryce w Niestępowie. Dla celów badawczych fabryka zostanie wyposażona w elektrownię wiatrową, panele fotowoltaiczne i kogenerator wytwarzający energię cieplną i elektryczną z gazu GZ 50 i bateria akumulatorów i kondensatorów dla magazynowania energii.

Celem projektu jest stworzenie zestawu kilku rodzajów przetwornice częstotliwości, które będą współpracować z siłowniami wiatrowymi, ogniwami fotowoltaicznymi, silnikami gazowymi i bateriami akumulatorów bezobsługowych, tak aby zasilać np. mały zakład produkcyjny, pensjonat, szkołę, urząd w ciepło i prąd, a oddawać nadwyżkę energii elektrycznej do systemu energetycznego, oraz optymalna konfiguracja urządzeń wytwarzających energię, dopasowana do potrzeb odbiorcy, powiększająca możliwości oszczędnego i ekologicznego zużycia energii.
Działanie nasze wpisuje się narodową strategię mikroenergetyki rozproszonej ,  produkującej energię elektryczną i ciepło w miejscu jej wykorzystania z zastosowaniem oze i kogeneracji. A także w strategię "Smart Grid". Więcej o "Smart Grid" do pobrania tutaj

System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych
Streszczenie projektu:
Generacja rozproszona jest strategicznym celem naszej gospodarki wobec problemów związanych z grożącym nam kryzysem energetycznym. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz technicznymi możliwościami jej produkcji z małych źródeł rozproszonych, wspomagających lokalne sieci przesyłu energii elektrycznej i mających zastosowanie w miejscach deficytu i ograniczonego przepustowością sieci i dystrybucji dostępu, uzasadnione jest jej pozyskiwanie z gazu (kogeneracja) i promieniowania słonecznego (fotowoltaika) i wiatru (generatory wiatrowe). Energia elektryczna ze wskazanych źródeł odnawialnych jest trudna w wykorzystaniu bezpośrednim, ze względu na swą zależność od zmiennej siły wiatru i zmiennego nasłonecznienia , stąd w praktycznym jej wykorzystaniu istnieje potrzeba zastosowania źródeł rezerwowych: agregatów prądotwórczych, baterii akumulatorów lub superkondensatorów oraz dla stabilizacji kogeneracji z gazu sieciowego. Projekt ma na celu budowę modułu składającego się z urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną z różnych źródeł i synchronizację z siecią energetyczną i odbiorami ciepła poprzez system przetwarzania i zarządzania tak wytworzoną energią. Do przetworzenia energii odnawialnej na energię elektryczną, która może być oddawana do sieci elektroenergetycznej lub zasilać indywidualne odbiorniki w gospodarstwach domowych, pensjonatach czy hotelach należy użyć przetwornic częstotliwości. Urządzenia te wykorzystują zaawansowane technologie z zakresu energoelektroniki, elektroniki, informatyki technicznej i teorii sterowania. Celem projektu jest stworzenie zestawu kilku rodzajów przetwornice częstotliwości, które będą współpracować z siłowniami wiatrowymi, ogniwami fotowoltaicznymi, silnikami gazowymi i bateriami akumulatorów bezobsługowych o mocy od 1kW do 40kW. Do zarządzania energią produkowaną z rozproszonych źródeł energii zastosowany zostanie centralny układ nadzoru i sterowania wyposażony w łącza komunikacyjne do sieci Internet oraz bezprzewodową komunikację protokołem ZigBee z przetwornicami częstotliwości i silnikiem gazowym. Zintegrowany system zasilania w energię elektryczną i cieplną, wprowadzany na rynek jako nowy produkt, powinien charakteryzować się konkurencyjną ceną uzyskaną przez zastosowanie podzespołów o niskiej cenie oraz dobrymi właściwościami wynikającymi z zastosowanych algorytmów. W projekcie chodzi o opracowanie i wprowadzenie na rynek uniwersalnych urządzeń, które będą oddawać energię do sieci, a w przypadku zaniku zasilania automatycznie zasilą wydzielone obwody w energię elektryczną, w szczególności obwody instalacji grzewczej i chłodniczej. Peryferyjne źródła ciepła i energii elektrycznej pozyskiwanych z odnawialnych zasobów, mogą mieć zastosowanie w ciepłownictwie w miejscach, do których nie można ze względów ekonomicznych lub technicznych doprowadzić sieci ciepłowniczej.