Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

Jubileusz XX. lecia. Odznaczenia państwowe Prezydenta RP za pracę w Infracorr

Za działalnośc gospodarczą z okazji jubileuszu  XX lecia pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe od Prezydenta RP.

Złote  Krzyże Zasługi

Pan Jerzy Kubiak
10 lat pracy w Infracorr. Odznaczony po raz drugi Złotym Krzyżem Zasługi. Pracując na stanowisku  Dyrektora Działu Inżynierii Budowy Sieci Ciepłowniczych przyczynił się   do zmiany  obrazu  polskiego ciepłownictwa wprowadzając do niego preizolowane sieci cieplne „Logstor Ror”. Do stosowania tej technologii przeszkolił kilka tysięcy inżynierów i techników.

Pan Zbigniew Borkowski
20 lat pracy w Infracorr . Założyciel firmy i od początku Prezes Zarządu. Twórca wielu patentów i wzorów użytkowych. Pod jego kierownictwem firma wdrożyła do ciepłownictwa  własne unikalne produkty i dokonała transferu „know- how” najnowocześniejszych technologii budowy sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła za które otrzymała medale i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń. Członek Rotary International.

Srebrne Krzyże Zasługi

Pani Halina Błazukiewicz
10 lat pracy w Infracorr. Z-ca Dyrektora w Przedstawicielstwie Infracorr w Lublinie. Aktywnie uczestniczyła we  transferze nowych technologii do ciepłownictwa zwłaszcza w budowie węzłów cieplnych i sieci preizolowanych.

Pani Danuta Kalinowska
12 lat pracy w Infracorr. Pracując na stanowisku dyrektora Centrum Techniki Ciepłowniczej zbudowała sieć handlową firmy w kraju i za granicą.  Jest twórcą  metody określania skuteczności  działania produkowanych przez firmę magnetyzerów, odmulaczy i filtrów magnetycznych, które stały się standardem w branży.

Brązowe Krzyże Zasługi

Pani Beata Śliwińska
6 lat pracy w Infracorr. Pracowała w kierowaniu  kontraktami na budowę systemów ciepłowniczych miast i osiedli,  wg kryteriów. Banku Światowego, EBOR, NFOŚ,  przyczyniając się do sukcesów firmy w ich realizacji. Obecnie Dyrektor Handlowy firmy.

Pan Andrzej Gliński
14 lat pracy w Infracorr. Szef Serwisu . Opracował i wdrożył metody wykrywania i usuwania awarii w sieciach ciepłowniczych oraz nowe sposoby wykonywania połączeń elementów tych sieci.