Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Pomorskiego

Otrzymaliśmy wyróżnienie w XXIV edycji konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku w kategorii Odnawialne Źródła Energii i Technologie za wykonanie inwestycji zlokalizowanej w Darżynie i Potęgowie. nagrodę tę również zauważył Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk i przesłał nam " List Gratulacyjny"

 

Przedmiotem realizacji było wykonanie Instalacji Wyprowadzenia Mocy Cieplnej z Biogazowni w Darżynie o mocy zainstalowanej 3MWt, wykonanie Magistralnej Sieci Ciepłowniczej z rur preizolowanych do pobliskiej miejscowości Potęgowo, wykonanie Sieci Rozdzielczej na jej terenie oraz wykonanie Węzłów Ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Zastosowano najwyższej jakości materiały i urządzenia dla uzyskania najlepszej efektywności energetycznej.

Wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego