Filtry magnetyczne

Filtry magnetyczne

FiltryCoraz powszechniejsze stosowanie wysokiej klasy urządzeń oraz armatury kontrolno - pomiarowej w instalacjach wymusza konieczność filtracji wody, ponieważ ich prawidłowa i bezawaryjna praca warunkowana jest dużym stopniem czystości. Duży procent zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie stanowią cząstki ferromagnetyczne (produkty korozji rur, zanieczyszczenia pomontażowe), których usunięcie metodami tradycyjnej filtracji jest mało skuteczne.

Konstrukcja nowych filtrów IFM naszej produkcji zapewnia wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania:

  • mechanicznego
  • magnetycznego

 

Filtracja magnetyczna polega na poddaniu wody oddziaływaniu pola magnetycznego, wytwarzanego na specjalnie skonstruowanym stosie. Cząstki zanieczyszczeń zostają złapane w pułapki wkładu magnetycznego, gdzie są utrzymywane siłami pola magnetycznego. Materiał ten daje się łatwo usunąć w czasie okresowego czyszczenia. Filtracja mechaniczna na wkładzie siatkowym wychwytuje pozostałe zanieczyszczenia.

Filtry IFM zaleca się stosować do ochrony pomp, ciepłomierzy, wodomierzy, magnetyzerów i innych urządzeń oraz całych instalacji C.O. i C.W.O.