Magnetyzery

Artykuł. Woda na stos

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzona jest na szeroką skalę modernizacja systemów ciepłowniczych w kraju. Przekazywane są do eksploatacji nowoczesne, zautomatyzowane węzły ciepłownicze, wyposażone w armaturę regulacyjno-pomiarową. Sytuacja ta narzuciła określony reżim eksploatacyjny, który warunkuje prawidłową i bezawaryjną pracę zmodernizowanych systemów. Jednym z jego elementów – szczególnie ważnym dla węzłów, jest wymóg zapewnienia wysokiej czystości wody.

Wiele uwagi poświęca się zapewnieniu odpowiedniej jakości wody w punkcie jej wprowadzenia do sieci. Przygotowana w stacjach uzdatniania woda powinna więc spełniać wymogi obowiązujących norm. Jednak na drodze, między stacją uzdatniania, a odbiorcą wody grzewczej, następuje wtórne jej zanieczyszczenie. Przyczyn tego zjawiska jest kilka:

  • procesy korozji rur, których efektem jest powstawanie ferromagnetycznych osadów o konsystencji mułu;
  • zanieczyszczenia pomontażowe;
  • niedostatecznie uzdatniona woda, z której wytrącają się osady kamienia kotłowego.

Wymienione zjawiska powodują, że woda sieciowa zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń o różnych średnicach oraz kształtach ziaren. Szkodliwy wpływ tych mechanicznych zanieczyszczeń na pracę systemów ciepłowniczych ma różnorodny charakter.
Powoduje miedzy innymi:

  • zarastanie wewnętrznych powierzchni rur i w konsekwencji wzrost oporów hydraulicznych,
  • zakłócenia pracy, aż do awarii włącznie, regulatorów temperatury, wirnikowych przepływomierzy, pomp, zaworów,
  • wzrost oporów cieplnych wymienników, zmieniając ich moc cieplną i obniżenie temperatur wtórnego obiegu.

Można stwierdzić, że większość trudności, z jakimi borykają się służby eksploatacyjne, spowodowanych jest pośrednio lub bezpośrednio zanieczyszczeniami wody sieciowej.
Usuwanie zanieczyszczeń stało się więc niezwykle ważnym zadaniem w procesie eksploatacji zmodernizowanych sieci i instalacji.
Bardzo ciekawymi urządzeniami, które pracują w tysiącach węzłów cieplnych, zapewniając doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami, są odmulacze siatkowo-inercyjne typu IOW  zwane też filtroodmulnikami. Skuteczność ich pracy została doceniona i potwierdzona przez wielu użytkowników.

Kolejny krok w dziedzinie oczyszczania wody to konstrukcje, zawierające elementy magnetyczne wspomagające mechaniczną filtrację. Urządzenia te winny być stosowane wszędzie, gdzie występują zanieczyszczenia o strukturze amorficznej i charakterze ferromagnetycznym, tzw. muł magnetyczny. Mając na uwadze konieczność ochrony wrażliwej na zanieczyszczenia tego typu armatury regulacyjno-pomiarowej skonstruowano nowy typ filtra z wkładem magnetycznym.
Ta nowa generacja filtrów magnetycznych IFM zapewnia dwuetapowe oczyszczanie wody:

  • mechaniczne na siatce o gęstości 300 lub 600 oczek/cm2,
  • magnetyczne na specjalnie skonstruowanym stosie.

Stos

Wkład magnetyczny to stos ułożonych współosiowo na trzpieniu pierścieniowych magnesów ferrytowych, oddzielonych od siebie przekładkami.
Taka konstrukcja stosu umożliwia podział obszaru roboczego na dwie części:

  • obszar indukowania momentu dipolowego, znajdujący się na zewnątrz obwodu magnesów,
  • obszar pułapek magnetycznych, znajdujący się między biegunami magnesów.

Strumień wody wpływający do wnętrza filtru kierowany jest do przestrzeni oddziaływania pola magnetycznego. Stos magnetyczny wytwarza pole rzędu 0,1 T na zewnątrz obwodu magnesów, które powoduje przyciąganie produktów korozji. Między magnesami w tzw. pułapkach magnetycznych, gdzie pole jest silniejsze – rzędu 0,5 T, następuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego rozproszonych w wodzie. Zanieczyszczenia, które nie są podatne na oddziaływanie pola magnetycznego oddzielane są w sposób mechaniczny na siatce filtracyjnej. Jak wykazały badania, stos magnetyczny eliminuje ok. 70% zanieczyszczeń. Jego obecność nie tylko podnosi skuteczność oczyszczania, powoduje także zmniejszenie obciążenia powierzchni siatki filtracyjnej, wydłużając częstotliwość czyszczenia filtru.

Na większe zanieczyszczenia

Dla oczyszczania większych zładów wody można stosować magnetoodmulacze typu IOW zwane też filtroodmulnikami, które zapewniają analogiczny efekt oczyszczania. Zastosowanie tych urządzeń ogranicza skutki wywoływane przez zanieczyszczenia wody, dające efekt w postaci obniżenia kosztów eksploatacji i strat w systemach i instalacjach ciepłowniczych.

Konieczne w zestawie

Zdarzają się przypadki, że niektórzy instalatorzy, a także użytkownicy, głównie instalacji domowych, mylnie interpretują działanie stosu magnetycznego filtra, uważając, że pełni on funkcję magnetyzera. Jest to błąd. Dla prawidłowej ochrony instalacji przed osadami kamienia kotłowego oraz zanieczyszczeń niezbędne są obydwa urządzenia.
Zestaw magnetyzer – filtr magnetyczny lub odmulacz z wkładem magnetycznym, dają efekt synergetyczny uzdatniania magnetycznego w celu ochrony urządzeń przed zarastaniem kamieniem kotłowym i oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych.

Danuta Kalinowska