Nasze realizacje

Lębork przebudowa sieci w ul. 1 Maja i Armii Krajowej

W dniu 09 sierpnia  2019 r., w ramach zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku zakończyliśmy przebudowę osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku.

Sieć kanałową wymieniliśmy na wysokoparametrową sieć preizolowaną o średnicach od 2 x Ø65/160 do 2 x Ø20/110, o łącznej długości 312 m.b.. Ponadto zlikwidowaliśmy węzeł grupowy w wymiennikowni przy ul. Armii Krajowej 57 oraz dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy w budynkach 7 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.
Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja Emisji.