Nasze realizacje

Węzły cieplne dla Urzędów Administracji Skarbowej w Gdańsku

W 2020 r. wykonaliśmy  trzy węzły cieplne dla obiektów Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Były to budynki przy ul. Opłotki 1 i Żaglowej 2 w Gdańsku oraz przy ul. Słupskiej 23 w Lęborku.

Oprócz montażu i uruchomienia nowych węzłów wraz z automatyką sterującą zdemontowaliśmy instalacje starych węzłów oraz przekazaliśmy inwestorowi  dokumentację powykonawczą i rejestracyjną dla Urzędu Dozoru Technicznego. Usługa została zrealizowana w okresie lipiec  - październik.  Analogiczne zadanie wykonaliśmy w ubiegłym roku dla Urzędu Skarbowego w Słupsku przy ul. Szczecińskiej.