Nasze realizacje

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Gminie Potęgowo w latach 2017-2020

b_200_0_16777215_00_images_stories_Realizacje_Potegowo_2_840_px.jpg

1 840 px

22 czerwca 2020 r zakończyliśmy budowę sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo.

Prace, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, rozpoczęliśmy na terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie w grudniu 2017 r. od budowy wymiennikowni o mocy 2 400 kW, wraz z montażem i podłączeniem do istniejącej instalacji zasilanego biogazem szczytowego kotła niskotemperaturowego Viessmann Vitoplex o mocy 700 kW. Następnie, w 2018 r, zbudowaliśmy sieć ciepłowniczą przyłączeniową 2 x DN 200 o długości 1 788 m., niezbędną do odbioru i przesyłu ciepła z biogazowni do miejscowości Potęgowo. Ostatnim etapem, realizowanym w latach 2019-2020 była budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie, montaż i uruchomienie 29 szt. dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Prace liniowe prowadziliśmy przy użyciu materiałów preizolowanych z barierą antydyfuzyjną w technologii Logstor. Łączna długość wykonanych sieci i przyłączy ciepłowniczych wyniosła 4 780 m.b.