Nasze realizacje

Kompleks wojskowy w Grupie

 

Na terenie Kompleksu wojskowego w Grupie w 2023 i 2024 roku zrealizowaliśmy cztery zadania polegające na budowie trzech kotłowni gazowych oraz sieci ciepłowniczej wraz z węzłami przyłączeniowymi.  Zadania były realizowane na podstawie umów z AMW Sinevia Sp. z o.o.

Jesienią 2023 r. zakończyliśmy prace polegające na wykonaniu kotłowni gazowej K-5 wraz z przyłączami.  W ramach zadania została wykonana technologia kotłowni gazowej o mocy znamionowej 148kW, instalacje wewnętrzne, przyłącza oraz prace budowalne polegające na dostosowaniu budynku do funkcji kotłowni. W kotłowni zamontowaliśmy dwa kotły kondensacyjne.

Na początku roku 2024 r. zakończyliśmy roboty polegające na:

  • budowie wolnostojącej, kotłowni gazowej K-2, w ramach, której wykonaliśmy technologię kotłowni gazowej o mocy znamionowej 1856kW, instalacje wewnętrzne, przyłącza oraz prace budowalne polegające na wykonaniu budynku. W kotłowni zamontowaliśmy dwa kotły niskotemperaturowe.
  • Budowie sieci ciepłowniczej o długości ok. 1 300 m w zakresie średnic DN 20 – DN 150 wraz z węzłami ciepłowniczymi do 11 budynków. Sieć wykonaliśmy z materiałów LOGSTOR charakteryzujących się najwyższą jakością.

Natomiast w marcu zakończyliśmy zadanie polegające na budowie wolnostojącej, kotłowni  gazowej K-3, w ramach, której wykonaliśmy technologię kotłowni gazowej o mocy znamionowej 1510kW, instalacje wewnętrzne, przyłącza oraz prace budowalne polegające na wykonaniu budynku. W kotłowni zamontowaliśmy trzy kotły niskotemperaturowe. 

Prace zostały zrealizowane przy współudziale M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o. o., IPRO7 Sp. z o. o., oraz PSC Jakub Kiedrowski.

Autor wpisu: Kacper Plombon