Katalog usług

Szukasz nowoczesnego urządzenia lub usługi związanych z techniką grzewczą, ciepłowniczą lub gazownictwem? Sprawdź w zasobach naszego Katalogu Produktów i Usług. Zestawienie zawiera informacje o dostępnych produktach i usługach, odnośniki do stron ich producentów, dokumentacji, poradników - jeśli istnieją. Katalog pozwala również zamawiać bezpośrednio przy pomocy naszego Systemu Zamówieniowego On-Line lub składać zapytania ofertowe.

Rozproszone Źródła Energii

Energetyka obywatelska. Generacja rozproszona. Instalacja wzorcowa .G

Generacja rozproszona we współczesnej energetyce to sposób wytwarzania energii w wielu małych źródłach przyłączonych do systemu energetycznego (więcej o tym tutaj) do niej należy przyszłość energetyki w Polsce. Zakończyliśmy budowę Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie, kwalifikujące się do małej  jednostki generacji rozproszonej ( od 1 kW do 5 MW) i przeprowadziliśmy prace badawcze, w ramach projektu pn: „System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powstała działająca  instalacja jest przykładem tzw. energetyki obywatelskiej. Wzbudza olbrzymie zainteresowanie społeczne. Przyjmujemy wielu zwiedzających gości i udostępniamy zainteresowanym linki do prezentacji działania on-line.

Powstał wzorcowy  model hybrydowego źródła energii dla przeprowadzenia badań naukowych przez pracowników Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Jak pisaliśmy już wcześniej , przygotowana została infrastruktura badawcza, w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym, składająca się z; siłowni wiatrowej, kogenertora gazowego na GZ 50, paneli fotowoltaicznych, opracowanych w projekcie przekształtników elektroenergetycznych, magazynów energii i super kondensatora, rozdzielni a także przystosowano: pomieszczenia, linię niskiego napięcia i okablowanie. Zbudowano nowoczesny węzeł ciepłowniczy dla odbioru ciepła z kogeneracji . Model służy pracom naukowym badającym różne zjawiska  związane z produkcją i wykorzystaniem energii w skojarzeniu z systemem energetycznym  i testom  przekształtników i systemu zarządzania ECV 10.
Opomiarowano kilkadziesiąt parametrów, które przesłane są przez internet umożliwiając prowadzenie prac badawczych w Politechnice Gdańskiej. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, nasz partner w projekcie firma MMB Drives  zbudowała przetwornice częstotliwości współpracujące z odnawialnymi źródłami energii (siłownia wiatrowa, panele fotowoltaiczne) oraz z kogeneratorem i siecią energetyczną. Stworzono również układ sterowania rozproszonymi źródłami energii elektrycznej i cieplnej obejmujący sterowanie tymi źródłami pod kątem maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej oraz paliwa gazowego dla produkcji energii elektrycznej i ciepła. Naukowcy wykonali szereg badań służących wdrożeniu systemu m.in.: badania algorytmów sterowania ogniwami fotowoltaicznymi i superkondensatorami, badania algorytmów sterowania pracą układu na sieć wydzieloną, badania algorytmów sterowania generatorem z silnikiem gazowym. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych określono między innymi sprawność pracy kogenerator o małej mocy. Poniżej przedstawiamy wynik jednego z istotnych badań potwierdzających przydatność naszej jednostki kogeneracyjnej do pracy jako mikro źródło energii elektrycznej i cieplnej produkowanej w miejscu jej użytkowania jest to tzw. "pagórek sprawności kogeneratora małej mocy". Kliknij na zdjęcia a powiększą się.

 

Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....

Poniżej kilka zdjęć:

 

Czytaj więcej: Energetyka obywatelska.... Czytaj więcej: Energetyka obywatelska.... Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....
  Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....  Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....  Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....
 Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....  Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....  Czytaj więcej: Energetyka obywatelska....
     

Przyszłość należy do energetyki rozproszonej.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju gwarantuje wyważony miks paliw, w którym swój udział będzie miała także energia odnawialna.

Czytaj więcej: Przyszłość należy do energetyki...

Energetyka obywatelska dla mieszkańców obszarów wiejskich.

„Energetyka obywatelska dla mieszkańców obszarów wiejskich” nie jest wizją do realizacji w odległej przyszłości, lecz sposobem na produkcję energii przez indywidualnych rolników, możliwą do realizacji niemal od zaraz. Jest również szansą na wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Infracorr jako jeden z pierwszych zbudował we wsi Niestępowo k/ Żukowa instalację doświadczalną, aby przeprowadzić program badawczy i dodatkowo sprawdzić czy w obecnych warunkach wiejski przedsiębiorca może być producentem i konsumentem energii elektrycznej produkowanej z udziałem OZE i kogeneracji gazowej. Nie ma uzasadnienia, aby rolnik na wsi kaszubskiej zużywał energię elektryczną wyprodukowaną w Elektrowni Opole lub importowaną np. z Niemiec lub Francji, skoro sam może ją sobie wyprodukować.

Czytaj więcej: Energetyka obywatelska dla...

Przydomowe biogazownie- czyli paliwo z odpadów kuchennych. Szansa dla mikrokogeneracji.

Czytaj więcej: Przydomowe biogazownie- czyli...

Program rozwoju kompetencji do budowy mikrokogeneratorów  zasilanych biogazem, rozwiany w Infracorr, wychodzi naprzeciw słusznemu rozumowaniu pojawiającemu się w polskiej polityce energetycznej o potrzebie produkowania energii w miejscu jej użytkowania. Pojęcia: generacja rozproszona, wyspy energetyczne, prosumenci,  stały się popularne i znajdują zainteresowanie u potencjalnych klientów. Oczekujemy na wsparcie rynku przez rząd, aby powstał popyt na nasze urządzenia. Poniżej publikujemy podstawowe informacje o przydomowych biogazowniach, aby zachęcić  do budowania lobby dla tej technologii

Czytaj więcej: Przydomowe biogazownie- czyli...

TVP 3 o naszej energetyce obywatelskiej

"Panorama" w programie 3 TVP, w dn. 08.12.2012 r. o godz. 18.30 nagrała i wyemitowała reportaż o naszym modelu generacji rozproszonej, czyli własnym źródle energii, będącym elektrociepłownią wykorzystującą kogenerację gazową, energię wiatru i słońca,CHP + OZE. Po połączeniu się z  portalem TVP 3 po obejrzeniu reklam pojawi się suwak, który proszę ustawić minutę 10 sek 48 link tutaj

System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych

Realizujemy projekt celowy współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn."System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych". Część naukowo badawczą będzie wykonywała Politechnika Gdańska i firma MB Drivs. Dla przeprowadzenia badań zostanie zbudowane Laboratorium Badawcze  Odnawialnych i Skojarzonych Źródeł Energii w naszej fabryce w Niestępowie. Dla celów badawczych fabryka zostanie wyposażona w elektrownię wiatrową, panele fotowoltaiczne i kogenerator wytwarzający energię cieplną i elektryczną z gazu GZ 50 i bateria akumulatorów i kondensatorów dla magazynowania energii.

Czytaj więcej: System przetwarzania i...

Inżynierowie gazownictwa w LGR

Inżynierowie z Pomorskiej Spółki Gazownictwa i PGNiG Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku wzieli udział w dyskusji o zastosowaniu mikrokogeneracji gazowej na ich obszarze działania. Wykazując duże zainteresowanie promocją tego sposobu wykorzystania gazu do jednoczesnej produkcji ciepła i prądu. LGR będzie zawsze udostępniane do wizyt studyjnych klientów PGNiG zaproszonych przez spółki gazownicze - zadeklarował Prezes Infracorr Pan Zbigniew Borkowski.

 

Czytaj więcej: Inżynierowie gazownictwa w LGR

LGR online