Katalog usług

Szukasz nowoczesnego urządzenia lub usługi związanych z techniką grzewczą, ciepłowniczą lub gazownictwem? Sprawdź w zasobach naszego Katalogu Produktów i Usług. Zestawienie zawiera informacje o dostępnych produktach i usługach, odnośniki do stron ich producentów, dokumentacji, poradników - jeśli istnieją. Katalog pozwala również zamawiać bezpośrednio przy pomocy naszego Systemu Zamówieniowego On-Line lub składać zapytania ofertowe.

Wdrożenie i promocja wyników projektu celowego. Wykaz spotkań

Laboratorium Generacji Rozproszonej (LGR),  jako instalacja wzorcowa, stało się miejscem promocji systemów generacji rozproszonej

zwanych również w mikroskali energetyką obywatelską.

Realizując nasz program rozwoju zbudowaliśmy przekształtniki i system zarządzania umożliwiający połączenie mikroźródeł energii z siecią energetyczna i zasilanym obiektem. Organizujemy konferencje w LGR promujące nowoczesną energetykę obywatelską

WYKAZ SPOTKAŃ – LGR Niestępowo
13.09.2012r. - Otwarcie Laboratorium Generacji Rozproszonej
z udziałem Prorektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza Jakubiuka, prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata, dr hab. inż. Jacka Mąkinia, dr inż. Piotra Kubskiego, Prezesa Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego, Prezesa PSG Adama Kielaka, Dyrektora PSG o/Gdańsk Andrzeja Dębogórskiego, Prezes WFOŚiGW Danuty Grodzickiej - Kozak, Prezesa MMB Drivers Zbigniewa Krzemińskiego, Dyrektora Instytutu Energetyki Krzysztofa Madajewskiego, Dyrektor PGNiG Urszuli Rożnowskiej, Dyrektora Departamentu Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierza Szordykowskiego, Prezesa Energy Management Systems Mirosława Włas, Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskiego , Burmistrza Miasta Kościerzyna Zdzisława Czucha, Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha, Właściciela firmy Autoracjo Janusza Fuksa, Kierownika działu certyfikacji UDT Dariusza Skrobota.

21.11.2012r. - Prezentacja modelu generacji rozproszonej dla pracowników Departamentu Rozwoju Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu udział wzięli: Teresa Jakubowska; Tadeusz Żurek; Jarosław Kumiega; Maria Olszewska; Daria Bieńkowska.
22.11.2012r. - Prezentacja LGR jako system kogeneracji gazowej, dla pracowników PGNiG i PSG zrzeszonych w SITPNiG. W spotkaniu udział wzięli: Anna Kipić; Ewa Gosk; Mateusz Różalski; Adam Krank; Jacek Wojniusz; Monika Roman; Zdzisław Nowak; Ryszard Osuch; Dorota Rajczyk – Gałkowska; Wojciech Czapiewski; Wojciech Żołnowski.

15.12 2012r. Energetyka obywatelska. Omówienie tematu ograniczeń formalno-prawnych. Prezentacja LGR dla Pana dr Piotra Bauć Posła na sejm RP z udziałem dr. Jerzego Kortasa Firma Expert i inż Zdzisława Malina doradca d/s rolnictwa

07.02.2013r. - Hybrydowe źródło energii elektrycznej i cieplnej w zastosowaniu do zasilania małych zakładów przemysłowych. Prezentacja LGR dla prezesów przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacji Pracodawcy Pomorza i w Gdańskim Klastrze Budowlanym. Firma Femax; PBM Saturn; FHBU Skat; PPU Tuga; Elewacje S.A; Admal &Energia Odnawialna; Ekoinbud; Coneco-Bce; LM Consulting; Gdański Klaster Budowlany.

07.02.2013r. - Kogeneracja i oze na przykładzie LGR w zastosowaniu dla budownictwa mieszkaniowego. Prezentacja dla Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski” Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli: Kamila Rułka; Michał Rułka; Marian Górski; Leszek Węgrzyn; Krzysztof Tarasewicz - Energetyka rozproszona,

12.03.2013r. - Kogeneracja i oze w zastosowaniu dla gospodarki miejskiej. Prezentacja dla samorządu m. Kościerzynaz udziałem Zastępcy Burmistrza Miasta Pana Kazimierza Stoltmanna.

21.03.2013r. - Prezentacja modelu generacji rozproszonej i przekształtników  dla członków Politechnicznego Klubu Biznesu ( PKB+) oraz zaproszonych gości z Politechniki Gdańskiej.
W spotkaniu uczestniczyli: prof.dr hab.inż. Kazimierz Jakubiuk Prorektor Politechniki Gdańskiej, Janusz Rybicki firma Glencore; Andrzej Dropiewski firma PROTEK – SYSTEM; Krzysztof Malicki Politechnika Gdańska; Ryszard Markowski firma „T-S”; Sławomir Kozak firma TELECHEM; Wojciech Piszczako firma WEPEX; January Senko; Bogdan Lubiński firma Polmor Bytów; Tadeusz Wojtowicz firma Sail Service; Jakub Ciskowski firma Acel; Henryk Macinkiewicz firma Ekotronik; Adam Pawluk firma Mieronet; Wiesław Rybnik firma PLATAN; Krzysztof Dolny firma FEMAX; Leszek Pacuła firma Intech; Adam Feldzensztajn firma IWT „INTECH”; Zbigniew Krzemiński firma MMB Drives Politechnika Gdańska;  Ewa Kiepajło firma SANART; Leszek Miazga firma ZPI Group; Piotr Krzyżanowski - Zielona Brama.

07.05.2013r. - Prezentacja modelu generacji rozproszonej dla władz Miasta Kościerzyny: W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrza Miasta Kościerzyny Zdzisław Czucha, Z-ca Burmistrza Ewa Aleksandrowicz oraz Radni: Kazimierz Borzyszkowski, Grażyna Greinke, Janusz Kuźma, Tomasz Dera, Andrzeja Gierszewski, Robert Świeczkowski, Tomasz Dargacz, Barbara Lisiecka, Sławomir Szkobel, Benedykt Karczewski, Kazimierz Stoltmann, Teresa Preiss, Mateusz Hołdys.

24.05.2013r. - Prezentacja modelu generacji rozproszonej dla słuchaczy Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny: W spotkaniu uczestniczyli: dr inż. Piotr Kubski; Paulina Kaczyńska; Damian Ciesielski; Marta Kurach; Makary Fibek; Jan Stefaniak; Bartosz Lewandowski; Łukasz Hajduk; Krzysztof Wiltstock; Rzeppa Robert; Natalia Prusator; Natalia Walaszkowska; Marek Skowroński; Wojciech Warzak.

05.06.2013r. - Prezentacja modelu generacji rozproszonej dla Zarządu EC Serewis Słupsk. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Izabela Drzał, Aleksandra Błaszczyk; Krzysztof Kowalski; Kazimierz Zaborowski.  

24.09.2013r. - Konferencja nt: „Mikrokogeneracja w systemie ciepłowniczym” – prezentacja modelu energetyki obywatelskiej np. Laboratorium Generacji Rozproszonej. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes PEC Kwidzyń Grzegorz Hejna,  Prezes ECO Malbork Jan Hałuszczak, Kierownik Działu Wytwarzania ECO Malbork Bolesław Czerwiński, Specjalista d/s Technicznych ECO Malbork Paweł Wójcik, Pucka Gospodarka Komunalna Dyrektor Zdzisław Sołtysiak,  Prezes MPC - Komunalne „KOKSIK” Jarosław Kubera, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM” Lech Wronka.

12.05.2014r. – Prezentacja modelu generacji rozproszonej dla gości Gdańskiego Spotkanie nt. możliwości rozprzestrzeniania idei kogeneracji rozproszonej,na przykładzie wzorcowej instalacji zbudowanej przez  firmę „Infracorr” w Niestępowie.
W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor ds. Technicznych Anna Jakób,Marcin Pacek Kierownik Działu Eksploatacji, Jerzy Leoniuk Kierownik Działu Dyspozycji.

18.05. 2014r. - Warsztaty zatytułowane: „Zarządzanie energią w układach mikrokogeneracji i generacji rozproszonej”. W Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie odbyły się warsztaty organizowane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
W spotkaniu uczestniczyli studenci 6 semestru studiów inżynierskich na kierunku elektrotechnika oraz 2 semestru studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna”. Warsztaty w 3 grupach zostały poprowadzone dla 45 studentów przez dr inż. Mirosława Własa.

23.06.2014r. - w Laboratorium Generacji Rozproszonej przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów w ramach projektu pod nazwą „Najlepsi w zawodzie! - Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”. Organizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.