Sieci preizolowane

Wcinki i naprawy preizolacji

Współpracujemy z najlepszymi fachowcami wykonującymi:

- wcinki do pracujących  ciepłociągów,

- naprawę uszkodzonej izolacji płaszcza rury,

- ustalenie miejsca awarii ciepłociągu  i jej usunięcia,

- naprawę uszkodzonego systemu alarmowego sieci preizolowanej.