Systemy ciepłownicze

Projekty systemów ciepłowniczych

System to: źródło energii, sieć przesyłowa, węzły cieplne i instalacja do grzejnika.

Posiadamy doświadczenie w realizacji takich projektów.

Wykonujemy projekty systemów ciepłowniczych, rozumianych jako wybór najlepszego wariantu dla inwestora po analizie warunków lokalnych. Następnie projektujemy: źródło ciepła, sieć rozprowadzajacą i węzły cieplne. Naszym największym dokonaniem jest projekt systemu ciepłowniczego Osiedla Osowa w Gdańsku polegajacy na likwidacji kilku kotłowni miałowych i zastąpienie ich jedną gazową. Podobne projekty m.in. dla Kościerzyny, Siemierowic, Helu .