System Zarządzania Energią PMS

 

INFRACORR PMS jest systemem zdalnego monitoringu i zarządzania obiektami (węzły cieplne, kotłownie, zużycie innych mediów, eksploatacja budynków) poprzez teletransmisję komórkową GPRS i sieć Internet.

System pozwala na prowadzenie zdalnych odczytów liczników energii cieplnej, elektrycznej, wodomierzy, liczników gazu, regulację i kontrolę parametrów automatyki budynkowej. Infracorr PMS posiada również funkcje ułatwiające prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych.

System jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiał monitorowanie urządzeń (sterowników, liczników, rejestratorów, itp.) różnych producentów. Użytkownik nie musi wymieniać istniejącej automatyki i urządzeń. To system dostosowuje się do nich.

W procesie tworzenia aplikacji użytkownik sam określa, jakie informacje będą monitorowane. Również decyduje o parametrach i nastawach, które będą zmieniane.

Transmisja danych z obiektu realizowana jest poprzez sieć telefonii komórkowej GPRS, a prezentacja informacji wyświetlana jest w sieci Internet poprzez stronę WWW.

PMS

 

 

 

 

 

Zastosowanie tego rozwiązania posiada szereg ważnych zalet :

Na monitorowanym obiekcie umieszczana jest niewielka szafka o nazwie PMC zawierająca urządzenie telemetryczne wraz z niezbędnymi konwerterami. Można do niej podłączyć wiele monitorowanych urządzeń, np. liczniki ciepła, energii, wodomierze, regulatory pogodowe węzła cieplnego, czujniki otwartych drzwi, inne urządzenia obiektowe, itp. Dane przekazywane są do serwera poprzez znajdujący się w szafce PMC modem GPRS.

Funkcje systemu Infracorr PMS

Zdalny nadzór i monitoring a modernizacja obiektów

Zdalne nadzorowanie i monitoring obiektów pozwala przykładowo zaoszczędzić średnio ok. 20% zużycia energii cieplnej dla ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej i innych mediów, modernizacja węzła cieplnego, a w tym zastosowanie automatyki pogodowej plus urządzeń telemetrycznych dla zdalnego nadzoru – pozwala na osiągnięcie średnio nawet od 30% do 50% obniżki zużycia. W skali roku, w odniesieniu do dużych budynków jakie są w posiadaniu U.M. Gdańska są to znaczące kwoty oszczędności sięgające kilkudziesięciu tysięcy zł. rocznie na obiekt i milionów złotych rocznie na wszystkie obiekty należące do Miasta Gdańska.

Ponieważ warto nie tylko zastosować proponowany system zdalnego nadzoru i zbierania danych, ale – jeśli dany obiekt tego wymaga – dokonać jednocześnie modernizacji jego systemu grzewczego, a przede wszystkim węzła cieplnego. Z doświadczenia wynika, że taka inwestycja zwraca się jeszcze w tym samym roku, a w następnych generuje znaczne kwoty oszczędności, które zagospodarować można w inny sposób.

Nadzór nad ciepłem uzyskiwanym z miejskiej sieci ciepłowniczej i ze źródeł gazowych daje wiedzę o sposobie pracy tych źródeł i umożliwia przeprowadzenie regulacji wewnętrznych instalacji grzewczych w budynkach oraz ich właściwe – hydrauliczne zrównoważenie, co jest niezbędnym warunkiem optymalizacji zużycia energii poprzez modernizację tych instalacji.

 

 Nasze Referencje:

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku