Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Dane Techniczno Ruchowe (DTR) Magnetyzerów MI

Czytaj więcej: Dane Techniczno Ruchowe (DTR)...

Magnetyzery w instalacjach wodociągowych

Rodzaje oddziaływań pola magnetycznego na wodę i składniki w niej rozpuszczone są znane i szeroko opisywane w literaturze. Porównamy działanie magnetyzerów w instalacjach ciepłowniczych i wodociągowych.

Czytaj więcej: Magnetyzery w instalacjach...

Dobór magnetyzerów

Podstawowym warunkiem efektywnej pracy i skuteczności urządzeń do magnetycznego uzdatnia wody jest odpowiedni dobór ich wielkości (modelu) do konkretnej instalacji. W pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę parametry opisane w tabelach z danymi technicznymi poszczególnych modeli magnetyzerów, filtrów i odmulaczy. Nie mniej ważny jest jednak wzajemny, odpowiedni dobór magnetyzera i urządzeń towarzyszących, ponieważ tylko zestawy składające się z magnetyzerów i odpowiednich urządzeń towarzyszących, gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów magnetycznego uzdatnienia wody.

Czytaj więcej: Dobór magnetyzerów

Montaż magnetyzerów

Z technicznego punktu widzenia, zamontowanie magnetyzera jest niezwykle proste - polega na wycięciu odcinka rury i wykonaniu połączenia gwintowanego (dla MI-0 i MI-MINI), lub kołnierzowego. Wymiary (długość L) podano w tabeli.

Czytaj więcej: Montaż magnetyzerów

Prawidłowa eksploatacja magnetyzerów

Magnetyzery, podobnie jak filtry IFM i odmulacze IOW, nie wymagają stałej obsługi. Warunkiem eksploatacyjnym prawidłowej pracy jest po prostu utrzymanie ich w czystości.

Magnetyzery należy przeglądać raz w roku, a w przypadku gdy uzdatniana woda zawiera dużo związków żelaza - nieco częściej. Podczas okresowego przeglądu, należy sprawdzić stan stosu magnetycznego wewnątrz magnetyzera, ponieważ osad na stosie może powodować obniżenie efektu uzdatniania wody.

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja...