Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Montaż magnetyzerów

Z technicznego punktu widzenia, zamontowanie magnetyzera jest niezwykle proste - polega na wycięciu odcinka rury i wykonaniu połączenia gwintowanego (dla MI-0 i MI-MINI), lub kołnierzowego. Wymiary (długość L) podano w tabeli.

Podstawowe dane techniczne poszczególnych typów magnetyzerów podane są w poniższej tabeli.
Model Przyłącze Zakres przepływu
(m3/h)
dla v=1÷2m/s
Całkowita
długość
L (mm)
Średnica
nominalna rury
Dn (mm)
Średnica
zewnętrzna kołnierza
Dz (mm)
Masa
(kg)
MI-MINI gwint 1/2" <1.4 120   6- kt 35 0.4
MI-MINI gwint 3/4" <1.4 120   6- kt 35 0.4
MI-0 gwint 3/4" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1 1/4" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1 1/2" <3.6 240   73 2.4
MI-1 kołnierzowe 3.6÷13.5 270 65 185 19
MI-2 kołnierzowe 8.0÷16.0 290 80 200 25
MI-3 kołnierzowe 11.0÷22.0 290 100 220 29
MI-4 kołnierzowe 15.5÷31.0 330 125 250 42
MI-5 kołnierzowe 18.5÷37.0 340 150 285 65
MI-6 kołnierzowe 37.0÷100.0 367 150 285 75
MI-7 kołnierzowe 100.0÷160.0 410 200 340 96
MI-8 kołnierzowe 120.0÷200.0 410 250 405 105
MI-9 kołnierzowe 200.0÷600.0 476 400 476 500
MI-10 kołnierzowe 400.0÷1000.0 511 500 715 1000
MI-11 kołnierzowe 800.0÷2500.0 600 800 1025 1300

Wykonanie przyłącza kołnierzowego ułatwiają przeciwkołnierze, znajdujące się w komplecie z każdym magnetyzerem (poza MI-0 i MI-MINI). W przeciwkołnierzach znajduje się otwór o średnicy 25 mm. Otwór ten należy roztoczyć do rozmiarów średnicy zewnętrznej rurociągu, na którym będzie instalowany magnetyzer. Następnie należy przyspawać przeciwkołnierze do końcówek rur i połączyć śrubami z kołnierzami magnetyzera, nie zapominając o podłożeniu uszczelek, znajdujących się również w komplecie.

Montując magnetyzer należy dodatkowo brać pod uwagę występowanie zjawiska pamięci magnetycznej wody, a konkretnie zjawisko zaniku własności magnetycznego uzdatnienia wody po pewnym czasie. Dlatego w praktyce, magnetyzery należy montować:

  • w przypadku instalacji otwartych (np. c.w.u.) - na zasilaniu, ale zawsze za wodomierzem, hydroforem i innymi zbiornikami, gdzie woda przebywa przez pewien czas;
  • w przypadku instalacji zamkniętych (np. c.o.) - na rurociągu wody powrotnej do kotła.

W przypadku montażu magnetyzera dla ochrony urządzeń zasilanych wodą użytkową (np. pralka, zmywarka itp.), gdy nie ma możliwości instalacji na głównym dopływie wody - można go zamontować bezpośrednio przed chronionym urządzeniem.

W instalacjach z wymuszoną cyrkulacją, magnetyzery montuje się po stronie tłocznej pomp.

Ze względów praktycznych, wskazany jest montaż MI na obejściu rurociągu (tzw. bypass), z zaworami odcinającymi, co umożliwia demontaż urządzenia w celu np. oczyszczenia, bez przerywania pracy instalacji.

Uruchomienie magnetyzera nie wymaga dodatkowych czynności. Po zamontowaniu magnetyzer nadaje się natychmiast do eksploatacji.

Patrz również poradniki montażu dla urządzeń towarzyszących:
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:
Wszystkie typy i modele magnetyzerów można zamówić poprzez nasz sklep Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.