Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

O rurach giętkich PEX niskiej jakości

Kupowanie tanio oznacza często inwestowanie w byle co i generowanie kosztów w rachunku ciągnionym.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości produkcji rur preizolowanych powinno być priorytetem producentów, którzy deklarują ich kilkudziesięcioletnią bezawaryjną pracę pod ziemią. W czasach szerokiego dostępu do substytutów, jakość staje się decydującym czynnikiem wyróżniającym dany produkt na rynku. Jej brak oznacza wypuszczenie na rynek produktu podobnie wyglądającego, ale nie takiego samego, jak ten o dobrej jakość. Produkowanie wyrobów, których deklarowana żywotność powinna wynosić więcej niż 30 lat, wymaga specjalnej staranności w procesie produkcji. Deklarowane spełnienie przez producenta obowiązujących norm produkcyjnych nie gwarantuje trwałości. W praktyce w pogoni za niską ceną oferowana jest niska jakość rur preizolowanych nie dająca gwarancji długowieczności sieci ciepłowniczych. Zastosowanie takich wyrobów generuje wysokie straty ciepła na przesyle i skróconą żywotność rurociągów, a w konsekwencji wysokie i nie planowane koszty eksploatacyjne co ma wpływ tak na cenę sprzedawanego ciepła, jak i dochody przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brak mechanizmów obrony przed produktami złej jakości, powoduje zahamowanie dążeń producentów do doskonalenia swoich wyrobów, skoro jest "przyzwolenie" rynku na byle jakość.

Firma Logstor od lat jest liderem we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do branży ciepłowniczej i zawsze na pierwszym miejscu stawia jakość swoich wyrobów. Jest to potwierdzone licznymi aprobatami technicznymi oraz badaniami przeprowadzanymi w niezależnych instytucjach badawczych. Każdy produkt firmy Logstor posiada indywidualny certyfikat jakości potwierdzany przez producenta. Jest to gwarancja, iż każdy produkt w identyczny sposób spełnia parametry podane w specyfikacji technicznej wyrobu.

Niestety nie wszystkie firmy podchodzą to tematu jakości swoich wyrobów w podobny sposób. Na przedstawionych poniżej zdjęciach mamy na to dowód. Fotografie przedstawiają rury typu PEX znanego na rynku producenta rur preizolowanych. Takie produkty nigdy nie powinny opuścić hali produkcyjnej. Rury te nawet optycznie nie spełniają podstawowych założeń rury preizolowanej tzn. spójnego przylegania do siebie rury przewodowej, pianki izolacyjnej oraz płaszcza. Po latach okaże się, że rura przewodowa leży w rurze osłonowej, ale nie ma izolacji, bo ta uległa połamaniu lub starciu na skutek swobodnych ruchów rury przewodowej. Fatalnie wygląda również polietylenowa rura osłonowa, jest pozapadana, a tym samym grubość izolacji jest nierównomierna na całej długości rury. Taka rura po wyprostowaniu i ułożeniu w gruncie, nie może zagwarantować klientowi prawidłowej eksploatacji.

 

Firma Infracorr za podstawowy cel swojej działalności uważa zadowolenie klienta. Dlatego współpracujemy z firmą Logstor, aby dostarczać naszym odbiorcą produkty najwyższej jakości, które w pełni zaspokoją ich potrzeby. W oferowanym przez nas asortymencie nie znajdą Państwo produktów takich jak przedstawiliśmy na zdjęciach. Będziemy zbierali dowody partactwa producentów i wykonawców sieci ciepłowniczych i pokazywali ku nauce i przestrodze.

Badania zgodności parametrów rur PEX, z aprobatą techniczną wydaną przez COBTRI Instal wykonywał OBRC SPEC i wykazał w wielu przypadkach niezgodności z minimalnymi wartościami. Dlaczego więc produkty te trafiają na rynek? Jest pytaniem czysto retorycznym.

Ten produkt nie powinien opuścić producenta

Ten produkt nie powinien opuścić producenta

 
 Fatalny stan polietylenowej rury osłonowej
 Pozapadany płaszcz osłonowy  Pianka izolacyjna nie przylega do rury przewodowej  Przekrój rury - pianka nie przylega do rury przewodowej