Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Zmiany i aktualizacje norm dotyczących preizolatów. Robocze spotkanie ekspertów

b_200_0_16777215_00_images_stories_firma_aktualnosci_konferencjaJWG1_spotknie.jpg

W dniach 10-11 marca 2009 w Gdańsku w siedzibie firmy INFRACORR odbyło się spotkanie robocze grupy JWG1 Komitetu Technicznego TC107 Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Komitet Techniczny TC107 CEN-u zajmuje się w Unii Europejskiej opracowywaniem i aktualizacją grupy norm:

 • EN 253, EN 448, EN 488, EN 489 - dotyczących systemów rur preizolowanych pojedynczych,
 • EN 15632-1, EN EN 15632-2, EN 15632-3, EN 15632-4 - nowe normy dotyczące systemu rur giętkich,
 • EN 15698-1 - nowa norma dotycząca rur TwinPipe (dwie rury w jednym płaszczu),
 • EN 13941 - norma dotycząca projektowania i montażu podziemnych rurociągów ciepłowniczych.

Grupa robocza JWG1 komitetu TC107 zajmuje się całością prac związanych z normą europejską EN 13941. Spotkanie, które miało miejsce w Infracorr, w Gdańsku było pierwszym spotkaniem Komisji TC 107 na terenie nowych członków Unii Europejskiej.

W dwudniowym spotkaniu grupy JWG1 wzięli udział członkowie narodowych komitetów normalizacyjnych panowie:

 • Alexander Rose z Niemiec – kierujący pracami grupy,
 • Gert Dijkstra z Holandi,
 • Biarne Jebsen z Dani,
 • Kim Rolin z Danii,
 • Ireneusz Iwko z Polski.

W trakcie spotkania omawiane były następujące tematy:

 1. aktualny stan prac związanych z ankietą dotyczącą proponowanych zmian w normie EN 13941 wersja 2003 (aktualnie norma ta jest w fazie ankiety w komitetach narodowych),
 2. nowe zasady obliczeń kompensatorów jednorazowych (stan graniczy B – zmęczenie niskocyklowe) – przyjęto nowe wytyczne,
 3. propozycja zmian w zasadach obliczeń naprężeń w łukach kompensacyjnych i trójnikach - propozycja w toku do rozpatrzenia po wykonaniu dodatkowych analiz i obliczeń,
 4. system rur TwinPipe zarys nowego rozdziału w normie – opis systemu, wzory i obliczenia długości instalacyjnych i wydłużeń.

Przedyskutowano model obliczeń wytrzymałościowych kotew łączących rury TwinPipe.

Warto w tym miejscu nadmienić, że nowa wersja normy EN 13941:2009 (planowane uzyskanie statusu Normy Europejskiej i Normy Polskiej przewidziane jest na drugą połowę 2009 roku) w stosunku do normy aktualnej zawierać będzie następujące zmiany:

 • ujednolicono wymagania odnośnie rur stalowych z normą EN 253:2009,
 • dodano rozdział dotyczący dennic wypukłych,
 • dodano nowe zasady odnośnie obliczeń kompensatorów jednorazowych (tzw E-mufy),
 • zmieniono sposób obliczeń stabilności pionowej (stan graniczy C),
 • dodano nowe zasady dotyczące obliczeń owalizacji rur od nacisku gruntu i ruchu kołowego.

W trakcie spotkania uczestnicy wieczorem w czasie wolnym zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku oraz Pomnik Stoczniowców poległych w grudniu 1970 roku.