Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Zmiany i aktualizacje norm dotyczących preizolatów. Robocze spotkanie ekspertów

b_200_0_16777215_00_images_stories_firma_aktualnosci_konferencjaJWG1_spotknie.jpg

W dniach 10-11 marca 2009 w Gdańsku w siedzibie firmy INFRACORR odbyło się spotkanie robocze grupy JWG1 Komitetu Technicznego TC107 Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Komitet Techniczny TC107 CEN-u zajmuje się w Unii Europejskiej opracowywaniem i aktualizacją grupy norm:

Grupa robocza JWG1 komitetu TC107 zajmuje się całością prac związanych z normą europejską EN 13941. Spotkanie, które miało miejsce w Infracorr, w Gdańsku było pierwszym spotkaniem Komisji TC 107 na terenie nowych członków Unii Europejskiej.

W dwudniowym spotkaniu grupy JWG1 wzięli udział członkowie narodowych komitetów normalizacyjnych panowie:

W trakcie spotkania omawiane były następujące tematy:

  1. aktualny stan prac związanych z ankietą dotyczącą proponowanych zmian w normie EN 13941 wersja 2003 (aktualnie norma ta jest w fazie ankiety w komitetach narodowych),
  2. nowe zasady obliczeń kompensatorów jednorazowych (stan graniczy B – zmęczenie niskocyklowe) – przyjęto nowe wytyczne,
  3. propozycja zmian w zasadach obliczeń naprężeń w łukach kompensacyjnych i trójnikach - propozycja w toku do rozpatrzenia po wykonaniu dodatkowych analiz i obliczeń,
  4. system rur TwinPipe zarys nowego rozdziału w normie – opis systemu, wzory i obliczenia długości instalacyjnych i wydłużeń.

Przedyskutowano model obliczeń wytrzymałościowych kotew łączących rury TwinPipe.

Warto w tym miejscu nadmienić, że nowa wersja normy EN 13941:2009 (planowane uzyskanie statusu Normy Europejskiej i Normy Polskiej przewidziane jest na drugą połowę 2009 roku) w stosunku do normy aktualnej zawierać będzie następujące zmiany:

W trakcie spotkania uczestnicy wieczorem w czasie wolnym zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku oraz Pomnik Stoczniowców poległych w grudniu 1970 roku.