Poradniki, Instrukcje, Pomoc

TwinPipe modelowe rozwiązanie

Inwestycje ekologiczne mogą być efektywne - TwinPipe modelowe rozwiązanie.

Konieczność likwidacji „brudnego”, liczącego ponad 35 lat źródła ciepła usytuowanego na obrzeżu Parku Krajobrazowego okalającego od zachodu Gdańsk, postawiło dostawcę energii cieplnej przed podjęciem trudnej decyzji inwestycyjnej tj: budowę nowej kotłowni gazowej w obszarze urbanistycznym dla którego nie było planu zagospodarowania przestrzennego lub zasilania istnijącego źródła kogeneracyjnego (EC Matarnia) oddalonego o ok. 3,5 km. Koszt budowy nowej kotłowni szacowano na ok. 6,5 mln zł. Analiza wariantów wykluczyła budowę nowej kotłowni ze względu na realne trudności z uzyskaniem lokalizacji pod inwestycję (uciążliwe procedury adm. - prawne, ochrona środowiska, itp.)

 

Poczatkowo przyjęto wariant ciepłociągu preizolowanego polegający na ułożeniu w gruncie sieci o średnicach Dn 300 (wartość kosztorysowa ok. 8 mln zł), ale kompensujący wyższe nakłady inwestycyjne przez podwyższenie ogólnej sprawności EC Matarnia dzięki poprawie efektywności ekonomicznej, poprzezdociążeniu żródła kogeneracyjnego. W tarkcie prac projektowych, uzgodnienia trasy sieci łączne z uzyskaniem pozwolenia na budowę dążono do optymalizacji  projektu pod względem efektywności inwestycji.

W konsekwencji wnikliwych analiz obecnego i przyszłego popytu w warunkach zarysowującego się kryzysu gospodarczego, zdecydowano o zmniejszeniu średnicy ciepłociagu na DN 200/125. W tej wersji projekt trafił do logstor, który po dokładnym przeanalizowaniu zapotrzebowania na moc w przesyle zaproponował zastąpienie klasycznej pary rur preizolowanych systemem TwinPipe Dn 150/125 odpowiadającym obecnemu zapotrzebowani tego osiedla, z wariantem przyszłosciowym, aby w przyszłosci po wybudowaniu nowych osiedli w zajętym pasie przez projekt 2*DN 200/125 ułozyć jeszcze jedną rurę DN 125. Tak więc docelowo osiedle będzie zasialne trzema rurami, tak, aby na okres lata, kiedy przesyłana z kotłowni jest tylko ciepło na potrzeby produkcji cwu. wykorzystać mniejsze średnie rurociągów. Udokumentowane efekty techniczne w postaci

a) zmniejszenia strat energii na przesyle o ok. 35%;

b) zwiększenie niezawodności systemu (wyeliminowanie kompensatorów dzięki zastosowaniu podgrzewu wstępnego);

c) zmniejszenie zajętości terenu uniknięcie wielu potencjalnych kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz drzewostanem;

d) obniżenie emisji CO2 w źródle o ok. 30%;

e) zasadnicze obniżenie nakładów inwestycyjnych pozwoliły istotnie obniżyć rzeczywisty koszt inwestycyjny w stos. do pierwotnych założeń.

W wyniku tych prac inżynierskich uzyskano znaczący efekt ekonomiczny w postaci wysoce zadawalający wzrost stopy efektywności inwestycji. Całokształt prac projektowych wykazał jednoznacznie, że stosowanie systemu TwinPipe Logstor w dostępnym zakresie handlowym w sieciach magistralnych staje się nakazem czasu.