Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy dobór odmulaczy IOW

Odmulacze / magnetoodmulacze nazywane również filtroodmulnikami dostosowane są do przekrojów rur w instalacji oraz do nominalnych przepływów. Najprostszym sposobem doboru jest dobór na średnicę DN rurociągu. Optymalny efekt oczyszczania wody sieciowej lub instalacyjnej uzyskuje się przy zakresie prędkości przepływu wody w przekroju króćca zasilającego w granicach od 0,6 m/s do 1,3 m/s.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo-inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

W instalacjach zanieczyszczonych produktami korozji zaleca się stosować magnetoodmulacze. Stos magnetyczny w magnetoodmulaczu nie spełnia funkcji magnetyzera, ale dzięki wkładowi magnetycznemu wzrasta efektywność oczyszczania wody ponieważ osadzają się na nim ferromagnetyczne związki żelaza zawarte w wodzie.

Dla sprawdzenia prawidłowości doboru oraz wyznaczenia oporów hydraulicznych przedstawiamy charakterystyki oraz zalecane zakresy zastosowania.

Charakterystyki doboru odmulaczy

Odmulacze i magnetoodmulacze typu IOW mogą być stosowane do oczyszczania wody ciepłowniczej i przemysłowej z zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,05 mm przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze mx. 150 ºC. W szczególności winny być stosowane:

Dane techniczne odmulaczy i magnetoodmulaczy (filtroodmulników)

Skuteczność oczyszczania do 90%
Minimalne frakcje zatrzymywanych zanieczyszczeń > 0,05 mm
Najwyższe ciśnienie robocze PS = 16 (bar)
Najwyższe ciśnienie próbne PT = 28,98 (bar)
Ciśnienie obliczeniowe P = 1,6 (MPa).
Najwyższa temperatura robocza TSmax. = 150 (ºC).
Najniższa temperatura robocza TSmin = 0 (ºC).
Medium: woda, para. 

Parametry wymiarowe odmulaczy i magnetoodmulaczy:
Model średnica króćców przyłącz.
d x g (mm)
rozstaw króćców
L (mm)
wysokość
H (mm)
pojemność
D (dm3)
masa
(kg)
IOW-32 42,4 x 4 350 415 5 25
IOW-40 48,3 x 4 350 415 5 25
IOW-50 60,3 x 5 500 555 14 36
IOW-65 76,1 x 5 555 752 31 50
IOW-80 88,9 x 5 555 752 31 57
IOW-100 114,3 x 5 625 995 87 156
IOW-125 133 x 5 625 995 87 156
IOW-150 159 x 5 625 995 87 156

Odmulacz / magnetoodmulacz IOW :: oznaczenia  

Odmulacze / magnetoodmulacze (filtroodmulniki) typ IOW, będąc ciśnieniowymi zbiornikami stałymi, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez IDT w Warszawie. Na podstawie decyzji IDT – Gdańsk nr 06-02/90 z dnia 1990-09-03 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988r. (M.P. nr 36,poz. 332) odmulacze zostały dopuszczone do obrotu.

Odmulacze / magnetoodmulacze (filtroodmulniki) oznaczone są znakiem: CE w oparciu o moduły postępowania i procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 97/23/WE wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Każdy wyrób ma Paszport zawierający m.in. oznaczenie kategorii zagrożenia, moduł i numer jednostki notyfikowanej. Użytkownik odmulaczy zwolniony jest od obowiązku zgłaszania do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego. Odmulacze / magnetoodmulacze posiadają atest higieniczny PZH nr HK/W/0825/01/2015.

Odmulacz jest zabezpieczony przed korozją farbą antykorozyjną, termoodporną lub w opcji zamówionej przez klienta jest cynkowany. Na specjalne zamówienie odmulacze mogą być wykonane także ze stali nierdzewnej. 

Proponowane materiały do pobrania:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:

Wszystkie typy i modele odmulaczy IOW można zamówić poprzez nasz sklep internetowy Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.