Odmulacze

Odmulacze - magnetoodmulacze (filtroodmulniki)

Odmulacze magnetoodmulacze filtroodmulnikiZapewniają skuteczną ochronę urządzeń i instalacji grzewczych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i przemysłowych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi o średnicy ziaren powyżej 0,05 mm zawartymi w wodzie. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C powszechnie stosowane w ciepłownictwie, ogrzewnictwie.

W szczególności winny być stosowane:

 w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania,

  • w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego,
  • w instalacjach przemysłowych.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

  • Odmulacz siatkowo inercyjny (IOW/S)
  • Magnetoodmulacz siatkowo inercyjny (IOW/M)

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

Dane Techniczno Ruchowe (DTR) odmulaczy i magnetoodmulaczy IOW oraz formularz gwarancji można pobrać stąd. 

Konstrukcja odmulaczy / magnetoodmulaczy IOW zapewnia wysoki efekt oczyszczania wody w trzy-etapowym lub cztero-etapowym (magnetoodmulacze) sposobie filtracji. Ta cecha nadaje urządzeniom cechy wysokiej efektywności czyszczenia wody odróżniając IOW produkcji Infracorr od innych rozwiązań znanych na rynku.