Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Jesteś tutaj:Home»Firma»Realizacje

Realizacje

 • All
 • Budujemy
 • Dostarczamy
 • Modernizujemy
 • Projektujemy
 • Zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) pn. „Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne”. Projekt był realizowany w ramach konkursu „Pomorskie wdrożenia”. Koszty kwalifikowane wyniosły niespełna 300 000,00 zł natomiast dotacja 137 500,00 zł. Okres realizacji projektu: 04.12.2014 – 31.10.2016 r.

  W wyniku prac koncepcyjnych i laboratoryjnych przygotowano dokumentację projektową oraz zbudowano prototypy trzech mikrokogeneratorów w zakresie mocy 10-18,5 KWe oraz 16-32 kWt. Jednym z założeń projektowych, które zostało zrealizowane, było zastosowanie możliwie największej ilości podzespołów pozyskanych od polskich producentów. W małej skali połączono badania przemysłowe z pracami rozwojowymi. Wytworzono urządzenia o cechach bliskich produktom końcowym. Osiągnięcie wysokiej gotowość technologicznej produkcji kogeneratorów wymaga wyjścia poza fazę laboratoryjną i prototypową, aby osiągnąć pełną zdolność do komercjalizacji. W związku z powyższym Firma Infracorr przystąpiła do realizacji fazy wdrożeniowej.

  Poniżej model 3D oraz rzeczywisty obraz jednego z kogeneratorów.

   

  W celu przybliżenia tematyki mikrokogeneracji oraz zaprezentowania pracy kogeneratora (typ IK – G /18,5 Wke / 30 kWt) zbudowanego w ramach projektu, w WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się sympozjum techniczne pt. „Mikrokogeneracja w systemach ciepłowniczych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych z województwa pomorskiego.

  Potwierdzeniem zapotrzebowania na wyniki prac prowadzonych przez Infracorr jest duże zainteresowanie mikrokogeneracją, czego przykładem jest zakwalifikowanie

  przez Kapitułę Konkursową Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego projektu realizowany przez Infracorr dot. „Budowy innowacyjnych kogeneratorów gazowych małej mocy wraz z systemem zarządzania energią do zastosowania w miejskiej sieci ciepłowniczej” do nagrody „Fale Innowacyjności 2016”.

  Więcej
 • Infracorr dostarcza pompy oraz armaturę do budowanej w warszawskiej dzielnicy Wilanów Świątyni Opatrzności Bożej.

  Więcej
  • Dostarczamy
 • Dostarczyliśmy armaturę oraz zawory DN 400 i DN 200 firmy BROEN do przyłącza ciepłowniczego dla CH "Forum Radunia"

  Więcej
  • Dostarczamy
 • Na zlecenie GPEC Sp. z o.o. wykonujemy przyłącze ciepłownicze do Nowego Dworca Kolejowego i Hotelu Rezydent w Sopocie.Przylacze cieplownicze ul Dworcowa Sopot

  Więcej
  • Budujemy
 • W 2014 roku na zlecenie ECO Malbork zrealizowaliśmy zadanie polegające na przebudowie  sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wzdłuż ulic Kotarbińskiego i Jasna w Malborku.

  Więcej
  • Budujemy
 • Od września 2013 roku realizujemy na rzecz Generalnego Wykonawcy Trakcja PRKiI roboty w branży sanitarnej w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach projektu POIiŚ 7.1 -1.3”. Inwestorem przedsięwzięcia jest PKP PLK S.A. 

  Więcej
  • Projektujemy
 • Od 2008 roku jesteśmy dostawcą magnetyzerów wykorzystywanych w budowanych przez TTK Komplect węzłach cieplnych oraz do zabezpieczania rurociągów na statkach budowanych w Rosji. W 2014 roku wyeksportowaliśmy 100 szt. magnetyzerów Typ MI naszej produkcji do modernizacji systemu ciepłowniczego w Kaliningradzie . Kontrakt realizowany przez TTK Komplect. Dostarczyliśmy im również urządzenia do wykonywania instalacji grzewczych w technologii AQUATERM.

   

  Więcej
  • Budujemy
  • Modernizujemy
 • W 2013 roku zrealizowaliśmy szereg działań inwestycyjnych dla ECO Malbork. Wszystkie wykonane zadania były przewidziane jako całość prac „pod klucz”, włącznie z wszelkimi pracami budowlanymi i odtworzeniowymi w obszarze związanym technicznie i funkcjonalnie z budową. Wartość wszystkich robót wraz z materiałami preizolowanymi wyniosła pond pół miliona złotych.

  Więcej
  • Modernizujemy
Pokaż więcej wczytaj wszystkie