Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy

Nagroda "Zielonego Feniksa" dla firmy Infracorr

Z dumą pragniemy poinformować, że Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki przyznała firmie Infracorr statuetkę Zielonego Feniksa „Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki” za projekt Systemu Przetwarzania i Zarządzania Energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych, będący przykładem generacji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego z promieniowania słonecznego, energii wiatru i gazu (biogazu), dedykowana dla msp lub farm rolniczych.

Czytaj więcej: Nagroda "Zielonego Feniksa" dla...

Medal XXV- lecia Światowego Związku Żołnierzy AK dla Infracorr i ryngraf z odznaczeniami Prezesa Z. Borkowskiego

Firma Infracorr została odznaczona Medalem XXV- lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się na okręcie ORP „Błyskawica” w dn. 20 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej: Medal XXV- lecia Światowego...

2006 r. Podziękowanie Prezydenta Miasta Łomży

Za udział w V Spotkaniach Edukacyjnych Budownictwo - Hotelarstwo - Gastronomia 2006r. w Łomży otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta Miasta Łomży oraz od Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w formie dyplomu.

ISO 9001:2008 - przedłużenie ważności

Po raz kolejny, na podstawie audytu, potwierdzono spełnianie wymagań norm ISO 9001:2008 przez Infracorr Sp. z o.o. w zakresie projektowania i instalowania systemów ciepłowniczych, produkcji i sprzedaży wyrobów branży instalatorskiej.

2006 r. Brązowy Integrator

Firma Infracorr otrzymała, od Prezesa Zarządu Tour Andover Controls, klasę autoryzacji Brązowego Integratora w zakresie systemów Tac Xental Vista.

Certyfikat Złoty Płatnik 2015

W dniu 05.05.16. Infracorr Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat Złoty Płatnik 2015. Potwierdza to pozycję Infracorr, jako rzetelnej i zaufanej firmy, która dzięki terminowym regulowaniu zobowiązań uzyskała najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2015 roku.

2005 r. Nominacja do "Gryfa Gospodarczego"

W kategorii "Firmy Małe i Średnie" otrzymalismy nominację do Nagrody Pomorskiej "Gryfa Gospodarczego 2005" którą wręczył nam Marszałek Województwa Pomorskiego wraz z Wojewodą Pomorskim.

Wyróżnienie BIZNESMEN ROKU 2013 dla Prezesa Zbigniewa Borkowskiego

W dniu 24 maja 2014 r. w dworze Artusa w Gdańsku odbyła się wielka jubileuszowa gala finałowa dwudziestej edycji plebiscytu o tytuł „Biznesmena Roku 2013” w Województwie Pomorskim.

Czytaj więcej: Wyróżnienie BIZNESMEN ROKU 2013...

EN ISO 9001:2000

Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością : projektowanie i instalowanie systemów ciepłowniczych , produkcja i sprzedaż wyrobów branży instalatorskiej. Po audycie otrzymaliśmy przedłużenie do 2010 roku

Podziękowanie dla Prezesa Zbigniewa Borkowskiego od Banku Zachodniego WBK SA

podziekowania bzwbk

Krzyże Zasługi za pracę w Infracorr

Za działalnośc gospodarczą z okazji jubileuszu  XX lecia pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe od Prezydenta RP.

Czytaj więcej: Krzyże Zasługi za pracę w Infracorr

Powołanie Prezesa Zbigniewa Borkowskiego do Rady Konsultacyjnej

Pan Zbigniew Borkowski Prezes Zarządu naszej firmy, został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
{multithumb}pgwe 

2003 r. Laur Ciepłownictwa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

W 2003 roku zostaliśmy uznani za najlepszą firmę współpracujacą z sektorem ciepłowniczym i nagrodzeni

"Laurem"  Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jesteśmy pierwszą nagrodzoną firmą w Polsce. Kto po nas?

Medal Jubileuszu 50. lecia OPEC Gdynia

Z okazji 50 lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni otrzymaliśmy okolicznościowy medal i podziękowanie za 25 lat współpracy z tym przedsiębiorstwem.

Nasze wspólne dokonania to w latach osiemdziesiątych wprowadzenie do ciepłownictwa innowacyjnych wówczas magnetyzerów i kryz regulacyjno - nastawnych oraz ochrony przed korozją elektrochemiczną instalacji i sieci ciepłowniczych. Z tego okresu w pamięci naszej firmy pozostają osoby takich specjalistów jak: Jadwiga Pawlińska, Tadeusz Grużewski, Janusz Marjanowski, Rita Nowaczyk, Edward Wincewicz  - wybitna kadra techniczna pracująca pod kierunkiem Dyrektora Tomasza Kuplickiego w latach dziewięćdziesiątych to przede wszystkim transfer technologii rur preizolowanych do modernizacji sieci cieplnych w Gdyni, realizowany z funduszy Banku Światowego w tym działaniu w pamięci pozostaje Elżbieta Siemińska i Janusz Różalski. Minione dziesięciolecie zaznaczyło się jedynie pierwszym wykonaniem dla OPEC sieci cieplnych preizolowanych TWIN PIPE, co być może otworzy tej firmie drogę do wyższego etapu budowy sieci preizolowanych.

2002 r. Dyplom za współpracę z Broen

Od naszego partnera handlowego o swiatowej pozycji w branży firmy Broen DZT otrzymaliśmy dyplom podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.

Medal Pro Mermoria dla Prezesa Zbigniewa Borkowskiego

Zza wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu Prezes Infracorr Zbigniew Borkowski otrzymał Medal Pro Memoria.

Sprawozdanie z  uroczystości wręczenia medalu przygotowała Anna Kłos dla Magazynu Wieczór.

Czytaj więcej: Medal Pro Mermoria dla Prezesa...

2001 r. Rekomendacja nr 66 MON

Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej udzielił naszej firmie rekomendacj do projektowania, nadzoru nad budową i dostawą elementów preizolowanych sieci cieplnych na rzecz organów inwestorskich infrastruktury wojskowej.

Podziękowanie PZiTS

Otrzymaliśmy podziękowanie od Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Gdańsku i na pamiątkę grafikę przedstawiającą stary Gdańsk, za zaorganizowanie szkolenia wyjazdowego inżynierów, na temat projektowania i budowy sieci preizolowanych. W szkoleniu wyjazdowym w Logstor w Zabrzu - producenta rur preizolowanych i w Broen u producenta zaworów kulowych w Dzierżoniowie, wzięło udział 35 osób.

1999 r. I Wyróżnienie na targach "Ciepło 99"

Zostaliśmy laureatem VI Targów "Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania i Chłodzenia, Wentylacji i Klimatyzacji" Ciepło 99 w Gdańsku i otrzymaliśmy wyróżnienie za Typoszereg Filtrów IFM.

Wyróżnienie Logstor

Za 2007 rok otrzymaliśmy wyróżnienie Logstor - światowego Lidera na rynku producentów rur preizolowanych -  dla partnera o największej dynamice sprzedaży.

1998 r. 58 pozycja w rankingu 100

W rankingu 100 firm Pomorza uznani zostaliśmy przez redakcję Dziennika Bałtyckiego na 58 miejscu kategorii firm o największym wzroście przychodów.