Jesteś tutaj:Home»Realizacje

Nasze realizacje

Wykonanie sieci i przyłączy w Malborku 2014

W 2014 roku na zlecenie ECO Malbork zrealizowaliśmy zadanie polegające na przebudowie  sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wzdłuż ulic Kotarbińskiego i Jasna w Malborku.

Modernizację przy ulicy Kotarbińskiego przeprowadzono ze względu na konieczność wymiany istniejących rurociągów ciepłowniczych sieci kanałowej – technicznie zużytych – na nowe, wykonane z rur preizolowanych.  W ramach modernizacji przeprowadzono optymalizację parametrów poprzez dobór średnic rur odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepło z DN 400 na DN 300. Łączna długość wymiany trasy sieci ciepłowniczej wyniosła 224 mb.

W obrębie ulicy Jasnej wykonaliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej wraz z likwidacją istniejącej komory od strony ulicy Sienkiewicza. Wymiana starej sieci ciepłowniczej z powodu dużej awaryjności wymagała modernizacji na nową sieć preizolowaną w zakresie średnic DN200 i DN250.
W ramach przedmiotowej inwestycji zadania wykonano z zastosowaniem technologii Logstor w systemie rur preizolowanych z podwójną izolacją. Wszystkie wykonane zadania były przewidziane jako całość prac „pod klucz”, włącznie z wszelkimi pracami budowlanymi i odtworzeniowymi w obszarze związanym technicznie i funkcjonalnie z budową. Wartość wszystkich robót wraz z materiałami preizolowanymi wyniosła prawie 900 000 tysięcy złotych.