Jesteś tutaj:Home»Realizacje

Nasze realizacje

Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne

Zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) pn. „Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne”. Projekt był realizowany w ramach konkursu „Pomorskie wdrożenia”. Koszty kwalifikowane wyniosły niespełna 300 000,00 zł natomiast dotacja 137 500,00 zł. Okres realizacji projektu: 04.12.2014 – 31.10.2016 r.

W wyniku prac koncepcyjnych i laboratoryjnych przygotowano dokumentację projektową oraz zbudowano prototypy trzech mikrokogeneratorów w zakresie mocy 10-18,5 KWe oraz 16-32 kWt. Jednym z założeń projektowych, które zostało zrealizowane, było zastosowanie możliwie największej ilości podzespołów pozyskanych od polskich producentów. W małej skali połączono badania przemysłowe z pracami rozwojowymi. Wytworzono urządzenia o cechach bliskich produktom końcowym. Osiągnięcie wysokiej gotowość technologicznej produkcji kogeneratorów wymaga wyjścia poza fazę laboratoryjną i prototypową, aby osiągnąć pełną zdolność do komercjalizacji. W związku z powyższym Firma Infracorr przystąpiła do realizacji fazy wdrożeniowej.

Poniżej model 3D oraz rzeczywisty obraz jednego z kogeneratorów.

 

W celu przybliżenia tematyki mikrokogeneracji oraz zaprezentowania pracy kogeneratora (typ IK – G /18,5 Wke / 30 kWt) zbudowanego w ramach projektu, w WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się sympozjum techniczne pt. „Mikrokogeneracja w systemach ciepłowniczych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych z województwa pomorskiego.

Potwierdzeniem zapotrzebowania na wyniki prac prowadzonych przez Infracorr jest duże zainteresowanie mikrokogeneracją, czego przykładem jest zakwalifikowanie

przez Kapitułę Konkursową Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego projektu realizowany przez Infracorr dot. „Budowy innowacyjnych kogeneratorów gazowych małej mocy wraz z systemem zarządzania energią do zastosowania w miejskiej sieci ciepłowniczej” do nagrody „Fale Innowacyjności 2016”.