Nasze realizacje

Budowa wyspy energetycznej w Potęgowie

Zawarliśmy  umowę na realizację w latach 2017 - 2020 zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” oraz rozbudowę układu wyprowadzenia mocy cieplnej z biogazowni w „Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych” w Darżynie. więcej tutaj