Nasze realizacje

Pilotażowa instalacja kogeneratra IMK

Zamontowaliśmy nasz kogenerator w budynku WFOŚiGW w Gdańsku i przygotowaliśmy dwie jednostki do montażu w biogazowniach w Bolesławowie i Przywidzu.

Prowadziliśmy dalsze prace badawczo - rozwojowe nad budową kogeneratorów i Generacją Rozproszoną w Laboratorium w Niestępowie. Zorganizowaliśmy wiele spotkań i konferencji z przyszłymi inwestorami zainteresowanymi naszym rozwiązaniem, studentami i młodzieżą ze szkół technicznych. ,