Filtry magnetyczne

Efektywność czyszczenia wody w IFM

Zanieczyszczenia mechaniczne wody sieciowej są produktami procesów korozyjnych, wstępnych montażowych i eksploatacyjnych zanieczyszczeń systemu oraz wynikiem występowania szczątkowej twardości ogólnej wody obiegowej. Zanieczyszczenia te wywierają znany szkodliwy wpływ na system ciepłowniczy powodując:

  • wzrost chropowatości ścianek rur a więc wzrost kosztów pompowania;
  • intensyfikację procesów korozyjnych;
  • blokadę cieplną i hydrauliczną wymienników ciepła;
  • blokadę i wzrost awaryjności zaworów odcinających i regulacyjnych, a także;
  • ciepłomierzy z przepływomierzami wirnikowymi.

Wiadomym jest, że prawidłowa i bezawaryjna praca systemu ciepłowniczego przy narastającym stopniu jego zautomatyzowania - szczególnie w zakresie
modernizowanych źródeł ciepła możliwa jest jedynie przy zachowaniu wysokiej jakości wody grzewczej, również w zakresie poziomu zanieczyszczeń mechanicznych.

Dla projektowanej kotłowni – zgodnie z wymogami specyfikacji - proponuje się układ dwustopniowego oczyszczania:

1) na filtrze siatkowym Dn 250 o gęstości wkładu 300 oczek/cm kw odbywa się oczyszczanie wstępne. Wydajność filtra dostosowana jest oczyszczania 100% zładu. W układzie przewidziano 2 filtry - jeden z nich będzie pełnił rolę rezerwowego. Kontrola stopnia zanieczyszczenia wkładu odbywać się będzie poprzez czujnik prod. firmy T.A.C., który będzie przekazywać sygnał alarmowy do centralnego systemu.
2) końcowe oczyszczanie odbywać się będzie w filtrze magnetyczno-włókninowym KKF-4 Dn 250, który ma zdolność usuwania zanieczyszczeń o wielkości ziaren powyżej 5 mikronów. Kontrola stopnia zanieczyszczenia wkładów za pomocą manometrów, zainstalowanych na zbiorniku, z których dane za pomocą czujnika będą przekazywane do centralnego systemu.
3) Zaprojektowane zawory kulowe umożliwiają odcięcie dopływu wody do urządzeń -niezbędne przy czyszczeniu elementów filtracyjnych i okresowych przeglądów.

ŚREDNIOROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

Koszty eksploatacji sprowadzają się do

  • robocizna poniesiona przy czyszczeniu wkładów IFM/K oraz wkładów KKF-4 - ok. 2 godzin miesięcznie wg stawek obowiązujących w ZE Bytom
  • koszt energii elektrycznej, zużytej przez pracę pomy – wg  obowiązujących stawek za 1kW