Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Dane Techniczno Ruchowe (DTR) Magnetyzerów MI

Czytaj więcej: Dane Techniczno Ruchowe (DTR)...

Magnetyzery w instalacjach wodociągowych

Rodzaje oddziaływań pola magnetycznego na wodę i składniki w niej rozpuszczone są znane i szeroko opisywane w literaturze. Porównamy działanie magnetyzerów w instalacjach ciepłowniczych i wodociągowych.

Czytaj więcej: Magnetyzery w instalacjach...

Dobór magnetyzerów

Podstawowym warunkiem efektywnej pracy i skuteczności urządzeń do magnetycznego uzdatnia wody jest odpowiedni dobór ich wielkości (modelu) do konkretnej instalacji. W pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę parametry opisane w tabelach z danymi technicznymi poszczególnych modeli magnetyzerów, filtrów i odmulaczy. Nie mniej ważny jest jednak wzajemny, odpowiedni dobór magnetyzera i urządzeń towarzyszących, ponieważ tylko zestawy składające się z magnetyzerów i odpowiednich urządzeń towarzyszących, gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów magnetycznego uzdatnienia wody.

Czytaj więcej: Dobór magnetyzerów

Montaż magnetyzerów

Z technicznego punktu widzenia, zamontowanie magnetyzera jest niezwykle proste - polega na wycięciu odcinka rury i wykonaniu połączenia gwintowanego (dla MI-0 i MI-MINI), lub kołnierzowego. Wymiary (długość L) podano w tabeli.

Czytaj więcej: Montaż magnetyzerów

Prawidłowa eksploatacja magnetyzerów

Magnetyzery, podobnie jak filtry IFM i odmulacze IOW, nie wymagają stałej obsługi. Warunkiem eksploatacyjnym prawidłowej pracy jest po prostu utrzymanie ich w czystości.

Magnetyzery należy przeglądać raz w roku, a w przypadku gdy uzdatniana woda zawiera dużo związków żelaza - nieco częściej. Podczas okresowego przeglądu, należy sprawdzić stan stosu magnetycznego wewnątrz magnetyzera, ponieważ osad na stosie może powodować obniżenie efektu uzdatniania wody.

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja...

Prawidłowy dobór odmulaczy IOW

Odmulacze / magnetoodmulacze nazywane również filtroodmulnikami dostosowane są do przekrojów rur w instalacji oraz do nominalnych przepływów. Najprostszym sposobem doboru jest dobór na średnicę DN rurociągu. Optymalny efekt oczyszczania wody sieciowej lub instalacyjnej uzyskuje się przy zakresie prędkości przepływu wody w przekroju króćca zasilającego w granicach od 0,6 m/s do 1,3 m/s.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

 • Odmulacz siatkowo inercyjny (IOW/S)
 • Magnetoodmulacz siatkowo inercyjny (IOW/M)

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo-inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

W instalacjach zanieczyszczonych produktami korozji zaleca się stosować magnetoodmulacze. Stos magnetyczny w magnetoodmulaczu nie spełnia funkcji magnetyzera, ale dzięki wkładowi magnetycznemu wzrasta efektywność oczyszczania wody ponieważ osadzają się na nim ferromagnetyczne związki żelaza zawarte w wodzie.

Dla sprawdzenia prawidłowości doboru oraz wyznaczenia oporów hydraulicznych przedstawiamy charakterystyki oraz zalecane zakresy zastosowania.

Czytaj więcej: Prawidłowy dobór odmulaczy IOW

Prawidłowa eksploatacja odmulaczy IOW

Po uruchomieniu urządzenie nie wymaga dalszej obsługi z wyjątkiem okresowego spustu zanieczyszczeń i płukania oraz oczyszczenia wkładu siatkowego i magnetycznego wraz ze zbiornikiem.

Spustu zanieczyszczeń i płukania zaleca się dokonywać:
 • na początku i w połowie sezonu grzewczego;
 • po każdym awaryjnym zatrzymaniu przepływu w instalacji;
 • po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu instalacji, których przyczyną może być nadmierne zanieczyszczenie siatki wkładu filtrującego;
 • po każdym płukaniu całej instalacji, zwłaszcza po pierwszym jej uruchomieniu;
 • przy spadku ciśnienia na urządzeniu powyżej 5 kPa.
Czyszczenia wkładu filtrującego i zbiornika zaleca się dokonywać:
 • po każdym sezonie grzewczym;
 • zawsze jeśli po spuście zanieczyszczeń i płukaniu spadek ciśnienia na urządzeniu utrzymuje się powyżej 5 kPa;
 • w przypadku mocno zanieczyszczonej wody pobieranej do instalacji oraz w pierwszym roku eksploatacji zaleca się czyszczenie zamiast spustu zanieczyszczeń i płukania;
 • dodatkowo, w terminach wynikających z zebranych doświadczeń z eksploatacji urządzenia w konkretnej instalacji, czyszczenie zaleca się wykonywać na podstawie oceny stopnia zanieczyszczenia siatki i / lub stosu magnetycznego.

Ponieważ stopień zanieczyszczenia wody w instalacjach jest bardzo różny, użytkownik powinien zależnie od warunków lokalnych ustalić częstotliwość spustu zanieczyszczeń i płukania oraz czyszczenia odmulacza / magnetoodmulacza (filtroodmulnika).

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja...

Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

W instalacji grzewczej niskoparametrowej odmulacze / magnetoodmulacze zwane tez filtroodmulnikami montuje się na powrocie natomiast w przypadku podawania czynnika grzewczego z miejskich sieci ciepłowniczych zaleca się również montaż na zasilaniu w celu podczyszczania wody sieciowej. Zawsze na „bypasie” z zaworami odcinającymi tak, aby czyszczenie nie przerywało podawania ciepła i było bezpieczne.

Przed i za odmulaczem powinny być zamontowane manometry mierzące spadek ciśnienia na odmulaczu, co ułatwia ustalenie potrzeby jego płukania lub czyszczenia.

Przed montażem należy ustalić, na którym króćcu przyłączeniowym jest strzałka wskazująca kierunek przepływu medium. Musi być on zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu. Uwaga: Odwrotne zamocowanie odmulacza może spowodować rozsadzanie siatki wkładu filtracyjnego.

Odmulacz montuje się pionowo, włazem „do góry”. Odpowietrzenie i spust muszą być skierowane poza urządzenia elektryczne i elektroniczne. Należy zapewnić również dostęp do włazu umożliwiający wymianę wkładu siatkowego.

Odmulacz montuje się na poziomym rurociągu przez połączenie króćców przyłączeniowych spoiną doczołową lub poprzez połączenie kołnierzowe. Króćce odmulaczy IOW – 100/125/150 muszą być oparte na typowych podporach rurociągów wg katalogów: KER lub KESC, lub podporach wykonanych zależnie od warunków lokalnych.

Na króćcu odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy gwintowany DN 10 na odpowiadające w zładzie ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest (zależnie od warunków lokalnych) wyprowadzenie odpowietrznika nad podłogę pomieszczenia.

Na króćcu spustowym należy zamontować zawór kulowy gwintowany dla IOW 32 - DN15, dla IOW 50 - DN 25 dla IOW 80/100/125/150 – DN 32. Zawory muszą być dobrane na odpowiadające w instalacji ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest wprowadzenie odwodnienia nad podłogę pomieszczenia.

Króćce spustowy i odpowietrzający nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi (jak np. pompy, listwy zaciskowe, siłowniki itp.).

Czytaj więcej: Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

Prawidłowy dobór filtrów magnetycznych IFM

Dla zwiększenia efektywności pracy magnetyzera oraz dla ochrony przed zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi, na rurociągu przed magnetyzerem należy montować filtry IFM. Podstawowym warunkiem efektywnej pracy i skuteczności urządzeń do magnetycznego uzdatnia wody jest odpowiedni dobór ich wielkości (modelu) do konkretnej instalacji. W pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę parametry opisane w tabelach z danymi technicznymi poszczególnych modeli magnetyzerów, filtrów i odmulaczy. Nie mniej ważny jest jednak wzajemny, odpowiedni dobór filtra IFM oraz pozostałych urządzeń, ponieważ tylko zestawy składające się z magnetyzerów i odpowiednich urządzeń towarzyszących, gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów magnetycznego uzdatnienia wody.

Czytaj więcej: Prawidłowy dobór filtrów...

Prawidłowy montaż filtrów IFM

Montaż filtrów magnetycznych IFM podobnie jak magnetyzerów, polega na wycięciu odcinka rury i wykonaniu połączenia gwintowanego lub kołnierzowego. Wymiary (długość L) podano w tabeli. Również przyłącze kołnierzowe wykonuje się podobnie jak w przypadku magnetyzerów.

Czytaj więcej: Prawidłowy montaż filtrów IFM

Prawidłowa eksploatacja filtrów IFM

Filtry magnetyczne IFM zatrzymują większość zanieczyszczeń ferromagnetycznych, tym samym zmniejszając osadzanie się ich wewnątrz magnetyzerów i innych urządzeń instalacji, poprawiają skuteczność magnetycznego uzdatniania wody i eliminują konieczność zbyt częstego czyszczenia tych urządzeń - ale same również wymagają okresowych przeglądów.

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja filtrów IFM

Węzły cieplne IWC

TYP WĘZŁA SPECYFIKACJA    CENA ORIENTACYJNA   KONTAKT
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-50 IWC 32-50 17 800,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-100 IWC 32-100 18 600,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-150 IWC 32-150 19 900,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-200 IWC 32-200 20 600,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 40-250 IWC 40-250 22 000,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 40-300 IWC 40-300 22 800,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-50/50 IWC 32-50/50 24 900,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-100/50 IWC 32-100/50 25 700,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-100/100   IWC 32-100/100  26 200,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-150/100   IWC 32-150/100  27 600,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 40-200/100 IWC 40-200/100 28 600,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 40-200/150 IWC 40-200/150 29 500,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-250/150 IWC 50-250/150 31 200,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-250/200 IWC 50-250/200 32 100,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-300/200   IWC 50-300/200 32 500,00 zł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ustalanie zamówionej mocy cieplnej

Pan Witold Cherubin jest jednym z największych w Polsce ekspertów w branży energetycznej. Artykuł zamieszczamy, za jego zgodą, w 25 lecie współpracy Pana Witolda Cherubina z firmą Infracorr. Zamówiona moc cieplna wpływa na koszt ciepła jaki ponosi odbiorca, a dzięki zastosowaniu wdrażanego przez nas telemetrycznego systemu zarządzania mediami energetycznymi i wodą o nazwie PMS (Promar Monitoring System), istnieje możliwość ustalenia przez dostawcę i odbiorcę rzeczywistego zapotrzebowania zamówionej mocy cieplnej w celu sprawdzenia i dokonania ewentualnej korekty umowy z dostawcą ciepła. O działaniu PMS patrz zakładka „Telemetria ” na naszym portalu.

Czytaj więcej: Ustalanie zamówionej mocy cieplnej

Mufy kołkowane

Pomysłowość ludzka nie zna granic, każdą rzecz można zepsuć. Otrzymaliśmy od internautów nowe zdjęcie pokazujące co można zrobić z mufą i łatką. Kołka nie wysadziło a łatkę oderwało!

Publikujemy je ku przestrodze inwestorów i zapraszamy do lektury serii artykułów z naszego portalu na temat złej jakości w sieciach preizolowanych tutaj

Czytaj więcej: Mufy kołkowane

Szczelność systemów ciepłowniczych Przyczyny i skutki braku szczelności

Referat został opublikowany w Piśmie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie "Nowoczesne Ciepłownictwo" nr 12 (207) 2009  i uzyskał zgodę na zamieszczenie na portalu.

Szczelność systemów ciepłowniczych. Przyczyny i skutki braku szczelności.

dr inż. Maciej Chorzelski, dr inż Krzysztof Wojdyga. Politechnika Warszawska

Wstęp:

Referat prezentuje główne problemy związane z występowaniem nieszczelności w systemach ciepłowniczych. Na podstawie badań i rozważań analitycznych można określić przyczyny i miejsca występowania największych ubytków wody sieciowej. Informacja o przyczynach i miejscach powstawania nieszczelności prowadzi do podjęcia racjonalnych działań pozwalających na zmniejszenie wielkości ubytków wody sieciowej. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i obliczenia analityczne ubytków wody sieciowej przez typowe uszkodzenia korozyjne rur ciepłowniczych. Przeanalizowano zjawisko wzrostu objętości zładu ciepłowniczego spowodowane wzrostem temperatury w sieci ciepłowniczej oraz związane z tym zjawiskiem konsekwencje.

zip Szczelność systemów ciepłowniczych 1.12 Mb

Porównanie strat ciepła

Straty ciepła na przesyle są istotnym parametrem w eksploatacji sieci cieplnej, często decydującym o opłacalności produkcji i dystrybucji ciepła, o atrakcyjności ciepła sieciowego wobec alternatywnych sposobów zaopatrzenia w ciepło przez istniejących lub potencjalnych odbiorców.

Inwestorzy przed modernizacją lub rozbudową sieci cieplnej stoją często przed wyborem: jakie materiały preizolowane zastosować, w jakiej technologii, jakiego producenta?

Z myślą o nich publikujemy precyzyjny kalkulator pozwalający na dokładne porównanie strat ciepła przy zastosowaniu konkretnych materiałów i technologii - jeszcze przed ich wyborem.

Kalkulator porównujący straty ciepła autorstwa inż. Ireneusza Iwko jest dostępny do pobrania tutaj:  zip Porównanie strat ciepła 105.14 Kb lub w dziale Wsparcie Techniczne -> Materiały Do Pobrania -> Systemy Rur Preizolowanych .

Kalkulator (arkusz Excel) za zgodą Autora - inż. Ireneusza Iwko - może być swobodnie publikowany i używany przez zainteresowane firmy.

TwinPipe modelowe rozwiązanie

Inwestycje ekologiczne mogą być efektywne - TwinPipe modelowe rozwiązanie.

Konieczność likwidacji „brudnego”, liczącego ponad 35 lat źródła ciepła usytuowanego na obrzeżu Parku Krajobrazowego okalającego od zachodu Gdańsk, postawiło dostawcę energii cieplnej przed podjęciem trudnej decyzji inwestycyjnej tj: budowę nowej kotłowni gazowej w obszarze urbanistycznym dla którego nie było planu zagospodarowania przestrzennego lub zasilania istnijącego źródła kogeneracyjnego (EC Matarnia) oddalonego o ok. 3,5 km. Koszt budowy nowej kotłowni szacowano na ok. 6,5 mln zł. Analiza wariantów wykluczyła budowę nowej kotłowni ze względu na realne trudności z uzyskaniem lokalizacji pod inwestycję (uciążliwe procedury adm. - prawne, ochrona środowiska, itp.)

Czytaj więcej: TwinPipe modelowe rozwiązanie

"Genialne mufy" - dziergane, typu MDzierg

Czytaj więcej: Dziergany system produkcji rur preizolowanych wszedł w fazę rozwoju technologicznego. Polski Ciepłowniku, sieć preizolowana ma być tanio zbudowana! Za przyłączenie domu lub osiedla do systemu ciepłowniczego zawsze są pochwały od właściciela i uznanie miejscowej społeczności i my- firmy około ciepłownicze - do tego się przyłączamy. Ufni, że dzięki tobie - Polski Ciepłowniku - pracy nam nie zabraknie, wszak takie sieci ciepłownicze dają gwarancje awarii i ciągłości zmówień na ich usuwanie. Psujcie wszystko co zepsuć można - my naprawimy, wymienimy konkurencyjnie tanio i dobrze już za rok za dwa, a może już jutro? Zaginie branża około ciepłownicza jak przestaniecie stosować rury preizolowane dziergane typu RPD, o których przeczytaj tutaj i mufy typu MDzierg, które prezentujemy, jako osiągnięcie polskiej techniki preizolatu. Genialne?

Skoro płakać nie można to się pośmiejmy:-(

Kliknij na zdjęcie to się powiększy i zobacz poniżej całą serię prosto z budowy.

 

 

Czytaj więcej: "Genialne mufy" - dziergane,...

ECO lider energetyki cieplnej dba o jakość rur preizolowanych

Jak informuje biuletyn informacyjny Energetyki Cieplnej Opolszczyzny pn. „Echo Ciepłowników" maj 2009, podnoszona przez nasz portal problematyka jakość rur preizolowanych, nie pozostaje bez echa w wśród ciepłowników z tego prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa - lidera w naszej branży.

Z inicjatywy środowiska technicznego przedsiębiorstwa i z udziałem specjalistów z Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa SPEC - Warszawa przeprowadzono, szkolenie prod prowokacyjnym tytułem „Sieci preizolowane - spokój do emerytury, czy tykająca bomba zegarowa?"

Gratulujemy. Sugerujemy również innym firmom ciepłowniczym powielenie inicjatywy ciepłowników z ECO.

Dostęp do artykułu pod w/w oryginalnym tytułem (tutaj).

Scany artykułu z biuletynu poniżej.

Czytaj więcej: ECO lider energetyki cieplnej...

Katastrofa usieciowana chemicznie

O ważności złącza mufowego w rurach preizolowanych pisaliśmy już poprzednio. Czytaj tutaj. Złe złącze może być przyczyną awarii. Jeśli cały rurociąg wykonany jest z niepewnych złącz awaria jednego oznacza katastrofę w sieci preizolowanej. Zapoznaj się ze statystykami tutaj

Na rynku ciepłowniczym doczekaliśmy się wypowiedzi specjalistów od polietylenów.

Kto zastosował do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczej, mufy usieciowane chemicznie musi prędzej czy później liczyć się z awariami!

Czytaj więcej: Katastrofa usieciowana chemicznie

Poradnik dla zamawiającego rury preizolowane

XX lat doświadczeń Infracorr-u na rynku rur preizolowanych oraz katastrofalny stan sieci ciepłowniczych, o którym piszemy w artykułach na naszym portalu, skłonił nas do podzielenia się uwagami z praktyki budowlanej mogącymi służyć Zamawiającemu w sformułowaniu oczekiwań otrzymania najlepszej jakości dostarczonych materiałów i wykonanych prac od producenta, wykonawcy i projektanta.

Specjalistów od SIWZ i praktyków prosimy o nadsyłanie uwag i informacji uzupełniających, aby udoskonalić nasz poradnik, a poprzez to wpłynąć na poprawę jakości sieci ciepłowniczych w Polsce.

Czytaj więcej: Poradnik dla zamawiającego rury...

Zmiany i aktualizacje norm dotyczących preizolatów. Robocze spotkanie ekspertów

W dniach 10-11 marca 2009 w Gdańsku w siedzibie firmy INFRACORR odbyło się spotkanie robocze grupy JWG1 Komitetu Technicznego TC107 Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Czytaj więcej: Zmiany i aktualizacje norm...

Projektowanie sieci a norma PN-EN 13941

Projektowanie sieci ciepłowniczych od 2006 roku regulowane jest poprzez normę PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii. Norma wymienia cztery możliwe ryzyka będące wynikiem uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego:

Czytaj więcej: Projektowanie sieci a norma...

Preizolowane sito

300 m sieci preizolowanej i 29 miejsc ingerencji wilgoci czyli - "Preizolowane sito"

Nadaliśmy własny tytuł dramatycznie wprowadzający do artykułu "Pewna Sprawa" autorstwa Pana Adama Dwojaka, którego liczne publikacje w czasopiśmie "Instal" może uratują ciepłownictwo przed bombą zegarową, o której wcześniej napisali Panowie Waldemar Szulc i Paweł Uznański.

Całość artykułu "Pewna Sprawa" autorstwa P. Adama Dwojaka do pobrania: pdf Artykuł Pewna Sprawa 211.51 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę. 

Rodzaje złącz mufowych. Statystyki awaryjności

Artykuł Pana Adama Dwojaka na temat niezawodność systemów preizolowanych zależącej w bardzo dużej mierze od jakości połączeń mufowych.
Omówiono rodzaje muf i zaprezentowano statystyki awaryjności poszczególnych grup.

Całość artykułu do pobrania: pdf Artykuł Izolowane Złącza 253.37 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę. 

Zespół złącza w sieciach preizolowanych. Ważne ogniwo

W artykule Pan Adam Dwojak omówił zagadnienie niezawodności sieci ciepłowniczych preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem elementów zespołu złącza. Rozważania zostały poparte statystykami prowadzonymi przez AGFW.

Całość artykułu do pobrania: pdf Artykuł Ważne Ogniwo 573.44 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to  jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę.

Zagadnienia jakośći sieci ciepłowniczych preizolowanych

Za zgodą Autorów publikujemy poniżej artykuł pt. "Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów" obejmujących zagadnienia związane z jakością produkcji rur preizolowanych, montażem i eksploatacją ciepłowniczych sieci preizolowanych. Jest to kontynuacja problematyki rozpoczętej publikacją artykułu na temat PEX (patrz poniżej).

Czytaj więcej: Zagadnienia jakośći sieci...

Sieci preizolowane - bomba zegarowa?

Publikujemy poniżej za zgodą Autorów niezwykle interesujący artykuł Panów Waldemara Szulca i Pawła Uznańskiego z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Autorzy w sposób jasny i konkretny opisują szczegółowo jakie błędy w fazie projektowania, zamawiania, produkcji, dostaw i wykonania oraz w trakcie eksploatacji sieci cieplnych preizolowanych prowadzą bezpośrednio do awarii i dużych problemów z ich użytkowaniem.

Z tekstu wynika jednoznaczny przekaz: już w trakcie projektowania i zamawiania sieci należy dopilnować jakości i odpowiedniego doboru producenta / materiałów / wykonawcy, kluczowe znaczenie ma jakość wyprodukowanych i dostarczonych na budowę materiałów, sposób wykonania połączeń, jakość dokumentacji powykonawczej i staranna eksploatacja. Nie należy zaś ufać obietnicom producentów, że ich produkt "zapewni spokój do emerytury" w trakcie eksploatacji sieci, bowiem nawet drobne uchybienia w procesie produkcji materiałów i w wykonaniu sieci zemszczą się okrutnie bardzo szybko.

Zapraszamy do lektury ...

Czytaj więcej: Sieci preizolowane - bomba...

O rurach giętkich PEX niskiej jakości

Kupowanie tanio oznacza często inwestowanie w byle co i generowanie kosztów w rachunku ciągnionym.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości produkcji rur preizolowanych powinno być priorytetem producentów, którzy deklarują ich kilkudziesięcioletnią bezawaryjną pracę pod ziemią. W czasach szerokiego dostępu do substytutów, jakość staje się decydującym czynnikiem wyróżniającym dany produkt na rynku. Jej brak oznacza wypuszczenie na rynek produktu podobnie wyglądającego, ale nie takiego samego, jak ten o dobrej jakość. Produkowanie wyrobów, których deklarowana żywotność powinna wynosić więcej niż 30 lat, wymaga specjalnej staranności w procesie produkcji. Deklarowane spełnienie przez producenta obowiązujących norm produkcyjnych nie gwarantuje trwałości. W praktyce w pogoni za niską ceną oferowana jest niska jakość rur preizolowanych nie dająca gwarancji długowieczności sieci ciepłowniczych. Zastosowanie takich wyrobów generuje wysokie straty ciepła na przesyle i skróconą żywotność rurociągów, a w konsekwencji wysokie i nie planowane koszty eksploatacyjne co ma wpływ tak na cenę sprzedawanego ciepła, jak i dochody przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brak mechanizmów obrony przed produktami złej jakości, powoduje zahamowanie dążeń producentów do doskonalenia swoich wyrobów, skoro jest "przyzwolenie" rynku na byle jakość.

Czytaj więcej: O rurach giętkich PEX niskiej...

TwinPipe - prezentacja

Przedstawiamy system TwinPipe – efektywny sposób budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Prezentacja Power Point zawierająca techniczną specyfikację systemu, analizę i porównanie strat ciepła na przesyle z tradycyjnymi rurami. Analizy techniczno ekonomiczne przykładowych projektów. Pobierz prezentację.

Podkategorie

 • Magnetyzery

  Porady i instrukcje dotyczące projektowania instalacji zawierających magnetyzery, podstawowe zasady ich doboru, montażu i eksploatacji.

 • Odmulacze

  Porady i instrukcje dotyczące projektowania instalacji zawierających odmulacze i magnetoodmulacze, podstawowe zasady ich doboru, montażu i eksploatacji.

  W wersji skróconej i scalonej - jako Dane Techniczno Ruchowe (DTR) można pobrać je tutaj .

 • Filtry

  Porady i instrukcje dotyczące projektowania instalacji zawierających filtry magnetyczne IFM, podstawowe zasady ich doboru, montażu i eksploatacji.

 • Węzły ciepłownicze

  Porady i instrukcje dotyczące projektowania instalacji obejmujacych węzły ciepłownicze, podstawowe zasady ich budowy, montażu i eksploatacji.

 • Rury Preizolowane

  Porady i instrukcje dotyczące projektowania, doboru, montażu i eksploatacji sieci cieplnych opartych na materiałach preizolowanych.