Nasze realizacje

Wymiana ciepłomierzy w Porcie Gdańskim

Wiosną 2020 r. na zamówienie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą „Wykonanie montażu ciepłomierzy w obiektach będących w zasobach ZMPG S.A.”

Zakres prac obejmował:
- demontaż istniejących ciepłomierzy;
- montaż 59 szt. ciepłomierzy ultradźwiękowych Kamstrup Multical 603;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Prace wykonano w okresie od 07.04.2020 r do 23.04.2020 r.