Nasze realizacje

Grudziądz O.M. Mniszek - sieci i węzły

Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”.

Całość inwestycji została podzielona przez Zamawiającego - spółkę OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.- na trzy etapy i była realizowana przez nas w latach 2018 – 2020.
Ostatni etap ten dotyczył budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami oraz modernizacji indywidualnych węzłów cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowie w ich miejsce węzłów indywidualnych na osiedlu mieszkaniowym Mniszek w Grudziądzu.   
W skład powyższego zadania wchodziło:
1. Wykonanie, montaż i uruchomienie 38 szt. węzłów cieplnych, w tym 30 szt. dwufunkcyjnych i 8 szt. jednofunkcyjnych.
2. Kompleksowe wykonanie sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy użyciu materiałów
    preizolowanych w technologii LOGSTOR, o łącznej długości 4 218 m.b. w zakresie średnic od DN 25 do DN 200.
3. Dostawa materiałów preizolowanych niezbędnych do realizacji zadania;
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci, węzłów ciepłowniczych i robót budowlanych.
Zadanie wykonano w terminie: 01.04.2020 r. – 30.10.2020 r.