Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Katastrofa usieciowana chemicznie

O ważności złącza mufowego w rurach preizolowanych pisaliśmy już poprzednio. Czytaj tutaj. Złe złącze może być przyczyną awarii. Jeśli cały rurociąg wykonany jest z niepewnych złącz awaria jednego oznacza katastrofę w sieci preizolowanej. Zapoznaj się ze statystykami tutaj

Na rynku ciepłowniczym doczekaliśmy się wypowiedzi specjalistów od polietylenów.

Kto zastosował do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczej, mufy usieciowane chemicznie musi prędzej czy później liczyć się z awariami!

Taka konkluzja wypływa z treści artykułu Pana Zbigniewa Oziemblewskiego z firmy Radpol (miesięcznik Instal 4A/2009) cyt...„Tylko złącze sieciowane radiacyjnie wykorzystuje najlepsze cechy polietylenu sieciowanego przy jednoczesnym zapewnieniu jednorodnej struktury materiału w całej objętości. Daje to pełną gwarancję szczelności złącza przy jednoczesnej wysokiej odporności na narażenia mechaniczne.”- pisze autor. Czyli, w warunkach w jakich pracują podziemne preizolowane sieci ciepłownicze, przenoszące przez płaszcz polietylenowy i mufy, naprężenia osiowe i promieniowe.

Chemiczne sieciowanie polietylenu znalazło zastosowanie w przede wszystkim do produkcji kabli oraz rur do ogrzewania podłogowego. Zastosowanie tej metody do produkcji muf na rurociągi preizolowane jest błędem, ponieważ następstwem sieciowania jest nadanie polietylenowi właściwości powodujących niemożność jego zgrzewania czy stapiania.

Mufa termokurczliwa sieciowana chemicznie, zwana również, zespołem złącza termokurczliwego sieciowanego, składa się z nasuwki, będącej fragmentem płaszcza polietylenowego z otworami, przez które jest aplikowana pianka izolacyjna do wypełnienia przestrzeni złącza. Jeśli nasuwka jest sieciowana chemicznie nie jest możliwe w pełni szczelne zamknięcie takich otworów za pomocą korków zgrzewanych w zastosowaniu do budowy sieci ciepłowniczych. Wykonawcy pozostaje więc użycie korków (kołków) wbijanych lub wklejanych.

Płaszcz polietylenowy wraz z mufami przenosi naprężenia termiczne rury stalowej na grunt. Zabezpieczenia otworu korkiem wbijanym lub wklejanym zwiększa prawdopodobieństwo rozszczelnienia na ruchomym płaszczu i penetracji wilgoci do wnętrza. Taka metoda nie daje długoletniej trwałości zabezpieczenia. Ze względu na tę cechę polietylenu nie zaleca się stosowania muf usieciowanych chemicznie do budowy sieci ciepłowniczych preizolowanych.

Pewną technologią jest sieciowanie radiacyjne polietylenu. Miejsce na otwory, producenci zakrywają przed działaniem promieniowania, tak więc obszar wokół otworów nie jest usieciowany i umożliwia to zamkniecie otworu korkiem zgrzewanym.

Formułując SIWZ na dostawę preizolatów powinno się o tym pamiętać, a następnie sprawdzić jakie mufy otrzymaliśmy od producenta.

Zaleca się użycie warunku. „Mufy muszą być wykonane z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, a miejsca po napełnieniu pianką zamykać korkiem za pomocą zgrzewania”. Szczegóły artykułu z kolorowymi zdjęciami poniżej w pdf. za zgodą autora

Opracował: mgr inż. Michał Senko na podstawie artykułu Pana Zbigniewa Oziemblewskiego z firmy Radpol "Metody sieciowania polietylenu do zastosowań w ciepłowniczych sieciach preizolowanyc". (Miesięcznik Instal 4A/2009)

Kliknij na zdjęcie a powiększy się do czytania i do drukowania:

p_1 p_3