Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowa eksploatacja magnetyzerów

Magnetyzery, podobnie jak filtry IFM i odmulacze IOW, nie wymagają stałej obsługi. Warunkiem eksploatacyjnym prawidłowej pracy jest po prostu utrzymanie ich w czystości.

Magnetyzery należy przeglądać raz w roku, a w przypadku gdy uzdatniana woda zawiera dużo związków żelaza - nieco częściej. Podczas okresowego przeglądu, należy sprawdzić stan stosu magnetycznego wewnątrz magnetyzera, ponieważ osad na stosie może powodować obniżenie efektu uzdatniania wody.

W celu sprawdzenia stanu czystości stosu magnetycznego należy:
  • zdemontować magnetyzer z rurociągu (montaż podczas instalacji magnetyzera na obejściu, z zaworami odcinającymi na rurociągu ułatwi zdemontowanie go bez wyłączania instalacji z ruchu);
  • wyjąć stos z korpusu magnetyzera (nie należy rozbierać stosu!).
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy:
  • oczyścić mechanicznie ze związków żelaza;
  • w przypadku trudności z oczyszczeniem mechanicznym, należy przepłukać stos 3% roztworem kwasu solnego z dodatkiem 1% (wagowo) urotropiny, lub triomocznika;
  • po oczyszczeniu złożyć magnetyzer i zamontować go ponownie.

Jeśli często musisz czyścić stos z uwagi na dużą ilość zanieczyszczeń, a przed magnetyzerem nie jest zainstalowany Filtr IFM - nie zwlekaj! Zamów i zamontuj go niezwłocznie. Jest to najlepsza i najskuteczniejsza metoda pozbycia się kłopotu. W przypadku instalacji przemysłowych warto również pomyśleć o zamówieniu i zamontowaniu odmulacza IOW zwanego potocznie także firltroodmulnikiem.

Dodatkowe uwagi dotyczące eksploatacji magnetyzerów i urządzeń towarzyszących:
  • podczas wszelkich prac należy zachować zasady BHP - to nie żart, naprawdę warto!
  • wodę, lub inny czynnik z instalacji przemysłowej, zanieczyszczoną składnikami szkodliwymi dla środowiska należy spuszczać do specjalnie przygotowanych zbiorników, celem późniejszej utylizacji - w innym wypadku może się zdarzyć, że sam też będziesz pił "pachnącą" herbatę (nie mówiąc o karach i odszkodowaniach wyegzekwowanych przez powołane instytucje);
  • ewentualne naprawy uszkodzonych elementów powinny być dokonywane przez producenta.
Życzymy wiele zadowolenia z eksploatacji naszych urządzeń, góry pieniędzy zaoszczędzonych dzięki magnetycznemu uzdatnianiu wody oraz mnóstwa wolnego czasu w miejsce ustawicznych napraw i konserwacji.
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:

Wszystkie typy i modele magnetyzerów można zamówić poprzez nasz sklep Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.