Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowa eksploatacja filtrów IFM

Filtry magnetyczne IFM zatrzymują większość zanieczyszczeń ferromagnetycznych, tym samym zmniejszając osadzanie się ich wewnątrz magnetyzerów i innych urządzeń instalacji, poprawiają skuteczność magnetycznego uzdatniania wody i eliminują konieczność zbyt częstego czyszczenia tych urządzeń - ale same również wymagają okresowych przeglądów.

W celu dokonania przeglądu filtra należy :
 • zdemontować filtr z rurociągu (montaż podczas instalacji filtra na obejściu z zaworami odcinającymi na rurociągu ułatwi zdemontowanie go bez wyłączania instalacji z ruchu);
 • odkręcić pokrywę od kadłuba;
 • zdjąć pokrywę wraz z wkładem magnetycznym i wyjąć wkład siatkowy;
 • sprawdzić czy nie jest zdeformowane lub przerwane sito oraz stan techniczny uszczelek;
 • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy wymienić wkład siatkowy i uszczelki.
W celu oczyszczenia filtra :
 • wkład siatkowy oczyścić mechanicznie i opłukać pod strumieniem wody;
 • w podobny sposób (najlepiej szczotką) delikatnie oczyścić wkład magnetyczny (nie należy demontować go z pokrywy);
 • oczyszczone elementy zmontować w odwrotnej kolejności, a następnie filtr zainstalować na rurociągu.

W przypadku instalacji przemysłowej - jeśli często musisz czyścić filtr z uwagi na dużą ilość zanieczyszczeń warto pomyśleć o zamówieniu i zamontowaniu odmulacza IOW.

Dodatkowe uwagi dotyczące eksploatacji filtrów IFM i urządzeń towarzyszących:
 • podczas wszelkich prac należy zachować zasady BHP - to nie żart, naprawdę warto!
 • wodę, lub inny czynnik z instalacji przemysłowej, zanieczyszczoną składnikami szkodliwymi dla środowiska należy spuszczać do specjalnie przygotowanych zbiorników, celem późniejszej utylizacji - w innym wypadku może się zdarzyć, że sam też będziesz pił "pachnącą" herbatę (nie mówiąc o karach i odszkodowaniach wyegzekwowanych przez powołane instytucje);
 • ewentualne naprawy uszkodzonych elementów powinny być dokonywane przez producenta.
Życzymy wiele zadowolenia z eksploatacji naszych urządzeń, góry pieniędzy zaoszczędzonych dzięki magnetycznemu uzdatnianiu wody oraz mnóstwa wolnego czasu w miejsce ustawicznych napraw i konserwacji.
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:

Wszystkie typy i modele filtrów magnetycznych IFMmożna zamówić poprzez nasz sklep internetowy Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.