Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Mufy kołkowane

Pomysłowość ludzka nie zna granic, każdą rzecz można zepsuć. Otrzymaliśmy od internautów nowe zdjęcie pokazujące co można zrobić z mufą i łatką. Kołka nie wysadziło a łatkę oderwało!

Publikujemy je ku przestrodze inwestorów i zapraszamy do lektury serii artykułów z naszego portalu na temat złej jakości w sieciach preizolowanych tutaj

Czytaj więcej: Mufy kołkowane

Szczelność systemów ciepłowniczych Przyczyny i skutki braku szczelności

Referat został opublikowany w Piśmie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie "Nowoczesne Ciepłownictwo" nr 12 (207) 2009  i uzyskał zgodę na zamieszczenie na portalu.

Szczelność systemów ciepłowniczych. Przyczyny i skutki braku szczelności.

dr inż. Maciej Chorzelski, dr inż Krzysztof Wojdyga. Politechnika Warszawska

Wstęp:

Referat prezentuje główne problemy związane z występowaniem nieszczelności w systemach ciepłowniczych. Na podstawie badań i rozważań analitycznych można określić przyczyny i miejsca występowania największych ubytków wody sieciowej. Informacja o przyczynach i miejscach powstawania nieszczelności prowadzi do podjęcia racjonalnych działań pozwalających na zmniejszenie wielkości ubytków wody sieciowej. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i obliczenia analityczne ubytków wody sieciowej przez typowe uszkodzenia korozyjne rur ciepłowniczych. Przeanalizowano zjawisko wzrostu objętości zładu ciepłowniczego spowodowane wzrostem temperatury w sieci ciepłowniczej oraz związane z tym zjawiskiem konsekwencje.

zip Szczelność systemów ciepłowniczych 1.12 Mb

Porównanie strat ciepła

Straty ciepła na przesyle są istotnym parametrem w eksploatacji sieci cieplnej, często decydującym o opłacalności produkcji i dystrybucji ciepła, o atrakcyjności ciepła sieciowego wobec alternatywnych sposobów zaopatrzenia w ciepło przez istniejących lub potencjalnych odbiorców.

Inwestorzy przed modernizacją lub rozbudową sieci cieplnej stoją często przed wyborem: jakie materiały preizolowane zastosować, w jakiej technologii, jakiego producenta?

Z myślą o nich publikujemy precyzyjny kalkulator pozwalający na dokładne porównanie strat ciepła przy zastosowaniu konkretnych materiałów i technologii - jeszcze przed ich wyborem.

Kalkulator porównujący straty ciepła autorstwa inż. Ireneusza Iwko jest dostępny do pobrania tutaj:  zip Porównanie strat ciepła 105.14 Kb lub w dziale Wsparcie Techniczne -> Materiały Do Pobrania -> Systemy Rur Preizolowanych .

Kalkulator (arkusz Excel) za zgodą Autora - inż. Ireneusza Iwko - może być swobodnie publikowany i używany przez zainteresowane firmy.

TwinPipe modelowe rozwiązanie

Inwestycje ekologiczne mogą być efektywne - TwinPipe modelowe rozwiązanie.

Konieczność likwidacji „brudnego”, liczącego ponad 35 lat źródła ciepła usytuowanego na obrzeżu Parku Krajobrazowego okalającego od zachodu Gdańsk, postawiło dostawcę energii cieplnej przed podjęciem trudnej decyzji inwestycyjnej tj: budowę nowej kotłowni gazowej w obszarze urbanistycznym dla którego nie było planu zagospodarowania przestrzennego lub zasilania istnijącego źródła kogeneracyjnego (EC Matarnia) oddalonego o ok. 3,5 km. Koszt budowy nowej kotłowni szacowano na ok. 6,5 mln zł. Analiza wariantów wykluczyła budowę nowej kotłowni ze względu na realne trudności z uzyskaniem lokalizacji pod inwestycję (uciążliwe procedury adm. - prawne, ochrona środowiska, itp.)

Czytaj więcej: TwinPipe modelowe rozwiązanie

"Genialne mufy" - dziergane, typu MDzierg

Czytaj więcej: Dziergany system produkcji rur preizolowanych wszedł w fazę rozwoju technologicznego. Polski Ciepłowniku, sieć preizolowana ma być tanio zbudowana! Za przyłączenie domu lub osiedla do systemu ciepłowniczego zawsze są pochwały od właściciela i uznanie miejscowej społeczności i my- firmy około ciepłownicze - do tego się przyłączamy. Ufni, że dzięki tobie - Polski Ciepłowniku - pracy nam nie zabraknie, wszak takie sieci ciepłownicze dają gwarancje awarii i ciągłości zmówień na ich usuwanie. Psujcie wszystko co zepsuć można - my naprawimy, wymienimy konkurencyjnie tanio i dobrze już za rok za dwa, a może już jutro? Zaginie branża około ciepłownicza jak przestaniecie stosować rury preizolowane dziergane typu RPD, o których przeczytaj tutaj i mufy typu MDzierg, które prezentujemy, jako osiągnięcie polskiej techniki preizolatu. Genialne?

Skoro płakać nie można to się pośmiejmy:-(

Kliknij na zdjęcie to się powiększy i zobacz poniżej całą serię prosto z budowy.

 

 

Czytaj więcej: "Genialne mufy" - dziergane,...

ECO lider energetyki cieplnej dba o jakość rur preizolowanych

Jak informuje biuletyn informacyjny Energetyki Cieplnej Opolszczyzny pn. „Echo Ciepłowników" maj 2009, podnoszona przez nasz portal problematyka jakość rur preizolowanych, nie pozostaje bez echa w wśród ciepłowników z tego prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa - lidera w naszej branży.

Z inicjatywy środowiska technicznego przedsiębiorstwa i z udziałem specjalistów z Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa SPEC - Warszawa przeprowadzono, szkolenie prod prowokacyjnym tytułem „Sieci preizolowane - spokój do emerytury, czy tykająca bomba zegarowa?"

Gratulujemy. Sugerujemy również innym firmom ciepłowniczym powielenie inicjatywy ciepłowników z ECO.

Dostęp do artykułu pod w/w oryginalnym tytułem (tutaj).

Scany artykułu z biuletynu poniżej.

Czytaj więcej: ECO lider energetyki cieplnej...

Katastrofa usieciowana chemicznie

O ważności złącza mufowego w rurach preizolowanych pisaliśmy już poprzednio. Czytaj tutaj. Złe złącze może być przyczyną awarii. Jeśli cały rurociąg wykonany jest z niepewnych złącz awaria jednego oznacza katastrofę w sieci preizolowanej. Zapoznaj się ze statystykami tutaj

Na rynku ciepłowniczym doczekaliśmy się wypowiedzi specjalistów od polietylenów.

Kto zastosował do budowy preizolowanych sieci ciepłowniczej, mufy usieciowane chemicznie musi prędzej czy później liczyć się z awariami!

Czytaj więcej: Katastrofa usieciowana chemicznie

Poradnik dla zamawiającego rury preizolowane

XX lat doświadczeń Infracorr-u na rynku rur preizolowanych oraz katastrofalny stan sieci ciepłowniczych, o którym piszemy w artykułach na naszym portalu, skłonił nas do podzielenia się uwagami z praktyki budowlanej mogącymi służyć Zamawiającemu w sformułowaniu oczekiwań otrzymania najlepszej jakości dostarczonych materiałów i wykonanych prac od producenta, wykonawcy i projektanta.

Specjalistów od SIWZ i praktyków prosimy o nadsyłanie uwag i informacji uzupełniających, aby udoskonalić nasz poradnik, a poprzez to wpłynąć na poprawę jakości sieci ciepłowniczych w Polsce.

Czytaj więcej: Poradnik dla zamawiającego rury...

Zmiany i aktualizacje norm dotyczących preizolatów. Robocze spotkanie ekspertów

W dniach 10-11 marca 2009 w Gdańsku w siedzibie firmy INFRACORR odbyło się spotkanie robocze grupy JWG1 Komitetu Technicznego TC107 Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Czytaj więcej: Zmiany i aktualizacje norm...

Projektowanie sieci a norma PN-EN 13941

Projektowanie sieci ciepłowniczych od 2006 roku regulowane jest poprzez normę PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii. Norma wymienia cztery możliwe ryzyka będące wynikiem uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego:

Czytaj więcej: Projektowanie sieci a norma...

Preizolowane sito

300 m sieci preizolowanej i 29 miejsc ingerencji wilgoci czyli - "Preizolowane sito"

Nadaliśmy własny tytuł dramatycznie wprowadzający do artykułu "Pewna Sprawa" autorstwa Pana Adama Dwojaka, którego liczne publikacje w czasopiśmie "Instal" może uratują ciepłownictwo przed bombą zegarową, o której wcześniej napisali Panowie Waldemar Szulc i Paweł Uznański.

Całość artykułu "Pewna Sprawa" autorstwa P. Adama Dwojaka do pobrania: pdf Artykuł Pewna Sprawa 211.51 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę. 

Rodzaje złącz mufowych. Statystyki awaryjności

Artykuł Pana Adama Dwojaka na temat niezawodność systemów preizolowanych zależącej w bardzo dużej mierze od jakości połączeń mufowych.
Omówiono rodzaje muf i zaprezentowano statystyki awaryjności poszczególnych grup.

Całość artykułu do pobrania: pdf Artykuł Izolowane Złącza 253.37 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę. 

Zespół złącza w sieciach preizolowanych. Ważne ogniwo

W artykule Pan Adam Dwojak omówił zagadnienie niezawodności sieci ciepłowniczych preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem elementów zespołu złącza. Rozważania zostały poparte statystykami prowadzonymi przez AGFW.

Całość artykułu do pobrania: pdf Artykuł Ważne Ogniwo 573.44 Kb

Prawo do publikacji otrzymaliśmy z miesięcznika "Instal". Czasopismo to  jest najlepszym wydawnictwem inżynierskim w Polsce w naszej branży. Polecamy portal www.informacjainstal.com.pl i prenumeratę.

Zagadnienia jakośći sieci ciepłowniczych preizolowanych

Za zgodą Autorów publikujemy poniżej artykuł pt. "Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów" obejmujących zagadnienia związane z jakością produkcji rur preizolowanych, montażem i eksploatacją ciepłowniczych sieci preizolowanych. Jest to kontynuacja problematyki rozpoczętej publikacją artykułu na temat PEX (patrz poniżej).

Czytaj więcej: Zagadnienia jakośći sieci...

Sieci preizolowane - bomba zegarowa?

Publikujemy poniżej za zgodą Autorów niezwykle interesujący artykuł Panów Waldemara Szulca i Pawła Uznańskiego z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Autorzy w sposób jasny i konkretny opisują szczegółowo jakie błędy w fazie projektowania, zamawiania, produkcji, dostaw i wykonania oraz w trakcie eksploatacji sieci cieplnych preizolowanych prowadzą bezpośrednio do awarii i dużych problemów z ich użytkowaniem.

Z tekstu wynika jednoznaczny przekaz: już w trakcie projektowania i zamawiania sieci należy dopilnować jakości i odpowiedniego doboru producenta / materiałów / wykonawcy, kluczowe znaczenie ma jakość wyprodukowanych i dostarczonych na budowę materiałów, sposób wykonania połączeń, jakość dokumentacji powykonawczej i staranna eksploatacja. Nie należy zaś ufać obietnicom producentów, że ich produkt "zapewni spokój do emerytury" w trakcie eksploatacji sieci, bowiem nawet drobne uchybienia w procesie produkcji materiałów i w wykonaniu sieci zemszczą się okrutnie bardzo szybko.

Zapraszamy do lektury ...

Czytaj więcej: Sieci preizolowane - bomba...

O rurach giętkich PEX niskiej jakości

Kupowanie tanio oznacza często inwestowanie w byle co i generowanie kosztów w rachunku ciągnionym.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości produkcji rur preizolowanych powinno być priorytetem producentów, którzy deklarują ich kilkudziesięcioletnią bezawaryjną pracę pod ziemią. W czasach szerokiego dostępu do substytutów, jakość staje się decydującym czynnikiem wyróżniającym dany produkt na rynku. Jej brak oznacza wypuszczenie na rynek produktu podobnie wyglądającego, ale nie takiego samego, jak ten o dobrej jakość. Produkowanie wyrobów, których deklarowana żywotność powinna wynosić więcej niż 30 lat, wymaga specjalnej staranności w procesie produkcji. Deklarowane spełnienie przez producenta obowiązujących norm produkcyjnych nie gwarantuje trwałości. W praktyce w pogoni za niską ceną oferowana jest niska jakość rur preizolowanych nie dająca gwarancji długowieczności sieci ciepłowniczych. Zastosowanie takich wyrobów generuje wysokie straty ciepła na przesyle i skróconą żywotność rurociągów, a w konsekwencji wysokie i nie planowane koszty eksploatacyjne co ma wpływ tak na cenę sprzedawanego ciepła, jak i dochody przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brak mechanizmów obrony przed produktami złej jakości, powoduje zahamowanie dążeń producentów do doskonalenia swoich wyrobów, skoro jest "przyzwolenie" rynku na byle jakość.

Czytaj więcej: O rurach giętkich PEX niskiej...

TwinPipe - prezentacja

Przedstawiamy system TwinPipe – efektywny sposób budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Prezentacja Power Point zawierająca techniczną specyfikację systemu, analizę i porównanie strat ciepła na przesyle z tradycyjnymi rurami. Analizy techniczno ekonomiczne przykładowych projektów. Pobierz prezentację.